Aanbesteden met samenwerkende gemeenten

De gemeenten Goes en Middelburg hebben Spark gevraagd om een Europese aanbesteding te begeleiden voor de aanschaf van ticketautomaten.

Samen met PSI heeft Spark het bestek opgesteld en de aanbesteding begeleid. Voor de gemeenten alsook voor Spark was deze aanbesteding een goede test om na te gaan of er voordelen te behalen zijn in het gezamenlijk aanbesteden van producten en diensten.

De aanbesteding is succesvol afgerond, maar wel is duidelijk geworden dat het behalen van schaalvoordelen geen doel moet zijn bij dergelijke aanbestedingen.