Programma van Eisen parkeersysteem Rhapsody in West

Voor het complex Rhapsody in Amsterdam West heeft Spark een functioneel Programma van Eisen opgesteld voor het benodigde parkeermanagementsysteem, dat de toegangscontrole verzorgt.

Afbeelding: Tangram Architekten

In stadsdeel Bos en Lommer te Amsterdam wordt het complex Rhapsody gerealiseerd. Dit complex bestaat uit woningen, commerciële ruimten en een garage die de parkeerbehoefte van deze functies herbergt. De garage is bestemd voor de bewoners/werknemers en de bezoekers van de bewoners. Spark is gevraagd een functioneel Programma van Eisen (PvE) op te stellen voor het benodigde parkeermanagementsysteem, dat de toegangscontrole verzorgt. Een uitdaging hierbij is dat de bezoekers van de bewoners toegang moeten krijgen via tussenkomst van een bewoner, en dat er geen sprake is van 24/7 beheer via een externe meldkamer.

Spark heeft in eerste instantie een aantal ontwerp-aanbevelingen gedaan voor de inpassing van de parkeerapparatuur in de garage, zodat een optimale situatie wordt gecreëerd. Vervolgens is een aantal varianten opgesteld voor de wijze waarop de toegangsverlening van de bezoekers van de bewoners kan worden geregeld én gemonitord. Spark heeft functionele PvE’s opgesteld voor twee varianten en daarbij aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt welke variant de voorkeur heeft. Hiermee kan de opdrachtgever een onderbouwde keuze maken en het PvE met de gewenste functionaliteit gebruiken bij de inkoop van de parkeerapparatuur.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Twitter, Facebook & LinkedIn