P+R Genneper Parken

In de regio Eindhoven is een HOV-tracé in aanleg dat uiteindelijk Nuenen met de High Tech Campus zal verbinden.

Foto: Spark

Het tracé loopt aan de oost- en zuidzijde langs Genneper Parken en daarmee langs de zuidzijde van de Eindhovense ring. Deze locatie biedt de unieke mogelijkheid om een P+R ten behoeve van de binnenstad te ontwikkelen, maar tevens parkeercapaciteit toe te voegen voor de vele sportvoorzieningen.

Door een parkeervoorziening met HOV-halte direct aan de Aalsterweg nabij het Hotel Eindhoven te bouwen worden vele vliegen in één klap geslagen. Niet alleen wordt parkeerruimte gecreëerd voor de directe omgeving en daarmee ter ontlasting van parkeeroverlast in de omgeving, maar tevens wordt het HOV-netwerk versterkt en wordt het aantal autoritten naar de binnenstad en daarmee de milieubelasting gereduceerd.

De mogelijkheden voor een P+R aan de zuidzijde van Eindhoven zijn er dus volop. De vraag is of een dergelijke parkeervoorziening haalbaar is. Daarom onderzoekt de gemeente Eindhoven eerst de haalbaarheid. Hierbij wordt gekeken naar de financiën, de ruimtelijke inpasbaarheid en het draagvlak bij alle betrokkenen. Spark is gevraagd om de business case voor een eventuele P+R bij Genneper Parken op te stellen.