Gewijzigde parkeervraag Oss in kaart gebracht

Spark helpt Oss om de gewijzigde parkeervraag als gevolg van nieuwe centrumontwikkelingen in kaart te brengen.

De gemeente Oss werkt hard aan een nieuwe visie op haar centrum. Nieuwe functies in verrassende combinaties moeten in deze visie optimaal gefaciliteerd worden. Uiteraard brengen deze ontwikkelingen een gewijzigde parkeervraag met zich mee. Een en ander biedt kansen voor een geactualiseerd parkeerbeleid. Spark is gevraagd om deze kansen voor Oss in beeld te brengen. Belangrijke vragen die moesten worden beantwoord waren onder andere:

  • Welke parkeeropgave ligt er bij de actuele ruimtelijke ontwikkelingen en hoe kan die ingevuld worden?
  • Hoe kan parkeren voor de bezoeker zo comfortabel en gastvrij mogelijk zijn?
  • Welke gevolgen hebben de ontwikkelingen voor het parkeerbedrijf in organisatorische en financiële zin?

Spark sprak – samen met de betrokken projectleiders en vakspecialisten – de ontwikkelingen door met als focus: mogelijke parkeeroplossingen. Deze zijn vervolgens gevisualiseerd in een parkeerconcept. Onderliggend aan het concept lagen een aantal locatiegerichte parkeerbalansen en een aantal voorgestelde maatregelen ten behoeve van een succesvolle ruimtelijke inpassing. Tenslotte bracht Spark de organisatorische en financiële consequenties in beeld. Het rapport wordt gebruikt voor de verdere uitwerking van het parkeerbeleid en als onderbouwing voor de nieuwe centrumvisie.

Op de hoogte blijvenVolg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update