Parkeeronderzoek Spark onderdeel juridische procedure Raad van State

In Diemen is een woningbouwontwikkeling gepland. Omwonenden kunnen zich hier niet in vinden en hebben bij de Raad van State beroep ingesteld. Zij maken zich onder andere zorgen over een toename van de parkeerdruk. In opdracht van de gemeente Diemen voerde Spark een parkeeronderzoek hier naar uit.

Afbeelding: Rick Bakker, Inbo Amsterdam.

Ontwikkeling
In Diemen is aan de Arent Krijtsstraat 1 de bouw van 51 appartementen gepland. Een gedeelte van de woningen wordt ontwikkeld voor starters/senioren, en een deel volgens het zogeheten ‘friendsconcept’. In dit concept wonen twee personen zonder affectieve relatie in dezelfde woning. Op basis van een door de gemeenteraad vastgestelde parkeernorm van 0,45 parkeerplaats per woning worden op het eigen terrein van de ontwikkeling 23 parkeerplaatsen aangelegd.

Onvoldoende onderbouwde parkeernorm
Gedurende het ontwikkelingsproces is de gemeenteraad tot het inzicht gekomen dat de gehanteerde parkeernorm van 0,45 parkeerplaats per woning niet voldoende was onderbouwd. Om deze reden heeft de gemeente Diemen in samenspraak met de projectontwikkelaar aan Spark gevraagd om een aanvullend onderzoek uit te voeren om een complete onderbouwing op te kunnen stellen.

Parkeeronderzoek
In haar onderzoek heeft Spark twee vragen beantwoord. De eerste vraag had betrekking op de door de raad gehanteerde parkeernorm van 0,45 parkeerplaats per woning. Betreft deze norm een realistische inschatting van de parkeerbehoefte? De tweede vraag die door Spark is beantwoord, is of in de openbare ruimte voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is voor bezoekers van bewoners.

Voor de beantwoording van de eerste vraag zijn cijfers over autobezit onder de beoogde doelgroepen onderzocht. Hieruit kwam bijvoorbeeld naar voren dat in de leeftijdsgroep 25 tot 30 jaar het autobezit op gemiddeld 433 auto’s per duizend inwoners ligt. Dit zijn nationale cijfers. Omdat de parkeernorm van 0,45 parkeerplaats per woning bestaat uit een bewoners- en bezoekersaandeel, is ook het aantal benodigde bezoekersparkeerplaatsen onderzocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van analyses die Spark in meerdere gemeenten heeft uitgevoerd op dit vlak.

Nadat de omvang van het bezoekersparkeren is vastgesteld, is onderzocht of in de omgeving rondom de ontwikkellocatie voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is om deze behoefte te faciliteren. Uit uitgevoerde parkeertellingen bleek dat de parkeerdruk inclusief de toevoeging vanuit de ontwikkeling ruim onder de 90% zal blijven.

Uitspraak
De Raad van State afdeling Bestuursrecht oordeelde op 27 oktober 2021 dat de gemeenteraad met het onderzoek van Spark voldoende heeft onderbouwd dat de ontwikkeling niet zal leiden tot een significante toename van de parkeerdruk in de openbare ruimte. De oorspronkelijk toegepaste parkeernorm van 0,45 parkeerplaats per woning blijkt terecht gehanteerd.

De volledige uitspraak kan via deze link teruggelezen worden.

Meer weten over dit project? Neem contact op met onze adviseur Edwin van der Gracht via edwinvandergracht@spark-parkeren.nl.

Nooit meer iets missen? Volg ons op LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE