Parkeeronderzoek Garenmarkt Leiden

Leiden vraagt Spark onderzoek te doen naar de omvang van het vergunninghoudersparkeren op de voormalige Garenmarkt. Het onderzoeksadvies vraagt om een aanpassing van het gemeentelijke parkeerbeleid en wordt meegenomen als mogelijk instrument voor de op te stellen Parkeervisie.

Foto: http://www.garenmarktleiden.nl/blik-op-het-project/bouwfotos/

Vanaf begin 2017 wordt er in Leiden gebouwd aan een nieuwe ondergrondse parkeergarage op een locatie in het hart van de stad, de Garenmarkt. Deze garage gaat plaats bieden aan 425 auto’s en is vooral bedoeld om bezoekers aan de stad Leiden te faciliteren met een kwalitatief hoogwaardige parkeerplaats.

De garage wordt gebouwd onder het voormalige parkeerterrein de Garenmarkt. Op de Garenmarkt was een betaald parkeerregime van kracht. Het parkeerbeleid in de binnenstad van Leiden staat het toe dat ook vergunninghouders op betaalde parkeerplaatsen mogen parkeren. De bouw van de ondergrondse garage gaat gepaard met een verlies aan parkeercapaciteit voor deze vergunninghouders.

Spark heeft, in opdracht van de gemeente Leiden, onderzoek gedaan naar de omvang van het vergunninghoudersparkeren op de voormalige Garenmarkt. Mede op basis van de uitkomsten hiervan worden scenario’s opgesteld waarin antwoord wordt gegeven op de vraag: op welke wijze kan worden omgegaan met verlies aan vergunninghoudersparkeerplaatsen op de Garenmarkt en hoe kunnen deze vergunninghouders op een andere wijze of locatie worden gefaciliteerd?

Er vindt in Leiden al enige tijd digitale parkeerhandhaving plaats. De scanauto’s die hiervoor ingezet worden genereren data. Om het aantal geparkeerde vergunninghouders inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van deze data. De uitkomsten van deze analyse zijn in verband gebracht met de laatst gemeten bezettingscijfers van het parkeerterrein. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het aantal vergunninghouders dat parkeerde op de Garenmarkt.

Gedurende het onderzoek zijn bewoners en ondernemers actief betrokken geweest in de vorm van een parkeerpanel. Er zijn enkele scenario’s uitgewerkt waarin wordt ingegaan hoe met het bovenstaande aantal te compenseren vergunninghouders omgegaan kan worden. Deze zijn voorgelegd aan het parkeerpanel.

Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is om zowel de vergunninghouders als de bezoekers goed te kunnen faciliteren in een parkeerplaats door toepassing van dubbelgebruik. Het onderzoeksadvies – inclusief op- en aanmerkingen van het parkeerpanel – vraagt om een aanpassing van het gemeentelijke parkeerbeleid en wordt meegenomen als mogelijk instrument voor de op te stellen Parkeervisie. Spark is inmiddels gestart met het opstellen van dit plan.

Op de hoogte blijven? Volg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update