Parkeeronderzoek bakkerij Westland

Gemeente Westland wil de parkeersituatie in de omgeving van een bekende bakkerij in Maasdijk in kaart brengen. Zij vraagt Spark hier onderzoek naar te doen en op basis hiervan een plan van aanpak op te stellen.

Foto: Spark

In Maasdijk, gemeente Westland, is de Europees bekroonde bakkerij Vreugdenhil gevestigd. Over de bakkerij kan worden gesteld dat deze geen ‘reguliere bakkerij’ is. De bakkerij heeft een vrij groot verzorgingsgebied en heeft – mede als gevolg hiervan – een grote verkeersaantrekkende werking. De gemeente Westland wil de parkeersituatie in de omgeving van de bakkerij in kaart brengen en heeft Spark benaderd met de vraag om hier onderzoek naar te doen. Op basis daarvan zal Spark enkele aanbevelingen doen.

Veldwerk
Als eerste stap in het onderzoek heeft Spark in de omgeving van de bakkerij parkeertellingen en observaties uitgevoerd. Uit het veldwerk komt naar voren dat de parkeerplaatsen gelegen voor de bakkerij, zeer intensief worden gebruikt. Klanten besteden gemiddeld 6 à 7 minuten tijdens een bezoek aan de bakkerij.

Op basis van het veldwerk constateert Spark dat het parkeren bij de bakkerij op dit moment niet optimaal georganiseerd is. Op piekmomenten is de parkeercapaciteit niet toereikend, ook zijn de parkeervakken voor de bakkerij te smal voor de omvang van moderne auto’s. Daarnaast is foutparkeren – mede een gevolg van het tekort aan parkeerplaatsen – een noemenswaardig knelpunt.

Aanbevelingen
De gemeente Westland heeft mede op basis van dit onderzoek, een plan van aanpak opgesteld om de verkeersproblematiek rondom bakkerij Vreugdenhil zo veel als mogelijk op te lossen. Hiertoe heeft Spark enkele aanbevelingen gedaan. Het plan van aanpak bevat verschillende maatregelen die ieder hun eigen effect zullen sorteren. Een maatregel waarvan het belang ook tijdens het veldwerk naar voren is gekomen, is het aanpassen van de parkeerplaatsen van haaks naar schuin parkeren.

In combinatie met het instellen van eenrichtingsverkeer in de straat waarin de bakkerij gevestigd is, zal deze maatregel de situatie aanzienlijk verbeteren. Het straatbeeld wordt overzichtelijker, het in- en uitrijden zal sneller verlopen en er zal sprake zijn van een groter parkeercomfort. Tijdens een presentatieavond die heeft plaatsgevonden, gaf de gemeente aan dat zij zich ervoor in gaat zetten om op korte termijn enkele maatregelen te kunnen treffen.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE