Parkeernormen Spoorzone Gouda

In de Spoorzone van de gemeente Gouda liggen tegen het spoor een tweetal ontwikkellocaties. Gouda vraagt Spark hiervoor de parkeerbehoefte te bepalen en te motiveren.

Plattegrond: Gouda, Spoorzone met ontwikkellocaties

In de Spoorzone van de gemeente Gouda liggen tegen het spoor een tweetal ontwikkellocaties. Het gewenste programma bestaat mogelijk uit woningen, kantoren en een MBO-school. Een belangrijk vraagstuk bij de ontwikkeling is hoe om te gaan met het parkeren. In de planvorming wordt uitgegaan van de realisatie van eigen parkeervoorzieningen, waarbij de aantallen gebaseerd zijn op de vigerende beleidskaders (parkeernormen).

Voor de ontwikkellocaties heeft de gemeente de wens om een hedendaagse vertaling te maken van de parkeerbehoefte. Waarbij rekening gehouden moet worden met de gewenste ruimtelijke kwaliteit, het bereikbaarheidsprofiel en het inspelen op actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit in het algemeen en parkeren in het bijzonder.

De gemeente heeft behoefte om een “vraaggerichte” parkeeroplossing te bepalen en deze te onderbouwen, zodat goedkeuring kan worden gekregen door het bevoegde gezag (o.a. de vigerende beleidskaders en de eventuele mogelijkheid om daar gefundeerd van af te wijken). Spark is gevraagd hiervoor de parkeerbehoefte te bepalen en te motiveren, welke kan dienen als Goede Ruimtelijke Onderbouwing (GRO).

Spark heeft voor beide ontwikkellocaties de te realiseren functies onderzocht en op basis van de Bouwverordening en de nieuwe gebiedsindeling de parkeernormen bepaald. Hierbij is de extra kleine woning, welke niet van een parkeernorm is voorzien, toegevoegd.

Vervolgens is onder meer het huidige lokale actuele autobezit en de ontwikkeling daarvan inzichtelijk gemaakt en het bereikbaarheidsprofiel bepaald. Waarna aangepaste parkeernormen zijn opgesteld, waarbij rekening is gehouden met een toeslag vanwege de afwezigheid van parkeerregulering.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE