Parkeermonitor Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden wil haar bestuurders, beleidsmakers en management ondersteunen met stuurinformatie over het parkeren.

Foto: Pascal Blanchet

De gemeente Leeuwarden beschikt over een veelheid aan gegevens over allerlei vormen van parkeren, mogelijkheden tot parkeren, parkeerbeleid en handhaving van parkeerbeleid. De parkeerdata zijn opgeslagen in allerlei specifieke voor de ondersteuning van het proces ingerichte systemen. De veelheid aan systemen en gegevenssets maken het vertalen naar stuurinformatie complex, arbeidsintensief en foutgevoelig. Om het vergaren van stuurinformatie op het terrein van parkeren te vereenvoudigen, eenduidig te maken en voortdurend over de gewenste informatie te beschikken wil zij een datawarehouse en een Parkeermonitor laten realiseren.

Gekozen is voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure voor de selectie van een partij voor de realisatie van een datawarehouse en een Parkeermonitor welke rapportages voor de verschillende doelgroepen voor de gemeente Leeuwarden, maar in de toekomst ook voor samenwerkende gemeenten, samenstelt.

Spark biedt inmiddels tien jaar haar Parkeermonitor aan als Data Analytics as a Service (Daas). Hiermee verzorgt zij voor de beschikbare data uit diverse verschillende gegevensbronnen het ETL-proces en het laden van het datawarehouse. Uit het datawarehouse worden relevante standaard rapportages samengesteld en kunnen via de rapportagegenerator actuele maatwerkrapportages gemaakt worden.

De inschrijving van Spark is als economisch meest voordelige inschrijving geselecteerd. Spark is inmiddels gestart met de opbouw van de Parkeermonitor en de rapportages.