Parkeerbeleid & advies parkeerregulering Boxtel

De gemeente Boxtel wil een groter woongenot voor bewoners van het centrum en een gezonder economisch en toeristisch klimaat.

Het klantvriendelijk reguleren van parkeren is een onderdeel om een leefbaar en bruisend centrum te realiseren.

Ontwikkelingen rondom het NS-station Boxtel en in het centrum leiden tot toenemende parkeerdruk. Een deel van de parkeerplaatsen bij het station bijvoorbeeld wijkt voor een fietsenstalling. Om de kwaliteit van het Boxtelse parkeerproduct te waarborgen, stelt de gemeente in 2014 nieuwe beleidskaders voor parkeerregulering vast.

Aan Spark is gevraagd om deze nieuwe beleidsregels voor parkeerregulering (blauwe zone) verder uit te werken. Daarnaast wil de gemeente inzicht op welke wijze zij de organisatie van de parkeerregulering kan optimaliseren. Het digitaal uitgeven van parkeerproducten is een belangrijk onderdeel hiervan.

Allereerst heeft Spark voor de gemeente een overzicht opgesteld van alle parkeerdoelgroepen en beschreven hoe en onder welke condities deze groepen gefaciliteerd worden. Vervolgens heeft zij verschillende organisatiescenario’s opgesteld: op welke wijze kan de gemeente haar parkeerontheffingen voor een blauwe zone zo klantvriendelijk maar ook (kosten)efficiënt mogelijk uitgeven. In nauwe samenspraak met de gemeentelijke projectgroep is hier een organisatieadvies gekozen.

Met de resultaten van de studie is de gemeente aan de slag gegaan met het implementeren van de nieuwe parkeerregulering, waarbij ontheffingen op kenteken uitgegeven worden en digitaal worden gehandhaafd.