Parkeerbeheer Hilversum succesvol aanbesteed

Eind december vond de definitieve gunning plaats voor een aantal taken voor het parkeerbeheer in Hilversum.

Foto: Spark

Het gaat om parkeercontrole aangevuld met brede handhaving, afwikkeling van naheffingen en bezwaren voor parkeerbelasting en inzameling en verantwoording van parkeergelden. Het is niet de eerste keer dat Hilversum ervoor kiest parkeerhandhaving en geldinzameling door een marktpartij te laten uitvoeren. Hilversum doet dit al bijna 10 jaar. Maar de invordering van naheffingen en bezwaarafhandeling is nieuw.

Spark heeft Hilversum bij de aanbesteding ondersteund. De gemeente heeft ervoor gekozen om de hele aanbesteding door Spark te laten begeleiden, zowel inhoudelijk, bij het opstellen van het Programma van Eisen, als bij het opstellen van de Uitnodiging tot Inschrijving en de publicatie via TenderNed. Voor dat laatste werkt Spark samen met PSI uit Raalte, dat zorgt voor het actuele juridische kader en de optimale aanbestedingsvorm. Parkeercoördinator Maarten van Loenen: “We hebben van te voren zorgvuldig afgewogen of we de werkzaamheden door een marktpartij laten uitvoeren. Onze lange ervaring met een marktpartij en de verwachting dat we een goede prijs kwaliteit verhouding zouden krijgen, hebben de doorslag gegeven. Ons college is intensief bij de afwegingen betrokken. Het onderdeel naheffingen en bezwaarschriften uitbesteden was nieuw voor ons. We hebben daarom goed nagedacht hoe we dit onderdeel konden toetsen. Samen met Spark hebben we een systematiek ontwikkeld waarmee we een waardering hebben gegeven van door aanbieders geformuleerde uitspraken op door ons aangegeven casussen. Dat werkte goed. Aan onze kant hebben drie specialisten de aanbiedingen beoordeeld, ondersteund door mensen van Spark.”

De gemeente heeft bewust gekozen voor de begeleiding door een gespecialiseerd bureau. Van Loenen: “Het opstellen van eisen en een beoordelingssystematiek is specialistenwerk. Als gemeente doen we dit eens in de paar jaar, terwijl de mensen bij Spark het meerdere keren per jaar doen en weten waarop je moet letten. We weten dat in de parkeermarkt aanbieders scherp kunnen zijn en een transparante en objectieve beoordeling is dus noodzaak om verrassingen te voorkomen”.

Nu de gunning achter de rug is, kan het werk beginnen. Spark heeft een beproefd Programma van Eisen als basis gebruikt, maar elke opdracht is anders, dus is er maatwerk gemaakt. Een SLA (Service Level Agreement) maakt deel uit van het Programma van Eisen. De SLA sluit aan bij de praktijk. Zo is bijvoorbeeld opgenomen hoe de prestatie gemeten wordt, en de juiste en tijdige meting is op zichzelf al onderdeel van de SLA. Ook deze methode heeft zich in andere situaties bewezen. Het zorgt ervoor dat de opdrachtnemer scherp blijft, maar legt ook aan de opdrachtgeverszijde de verplichting om de voorwaarden te scheppen waaronder de dienstverlener zijn werk kan doen. Zo is het tweerichtingsverkeer. Maarten van Loenen: “We hebben een goed Programma van Eisen en SLA als basis en die zullen we gebruiken. Maar de uitvoering van het parkeerbeheer is in de eerste plaats een kwestie van goede samenwerking. Alleen dan blijven de kosten laag en krijgt de burger een goede dienstverlening. Daar hebben we vertrouwen in.”