Parkeerbalans de Skulper, Akersloot

BN Vastgoed vraagt Spark de parkeerbehoefte te analyseren en een parkeerbalans per deelgebied op te stellen t.b.v. de ontwikkeling van de Skulper.

Foto: www.deskulper.nl

Initiatiefnemer BN Vastgoed B.V. is bezig met de herontwikkeling van het voormalige bedrijfsterrein gelegen aan het Alkmaardermeer, tussen De Noord en ‘t Stet in Akersloot. De historie van de locatie, de fraaie ligging hiervan en het bijzondere karakter van het omliggende (recreatie-)gebied maken deze locatie tot een geschikte plek voor duurzame en kansrijke herontwikkeling.

Een onderdeel van de ontwikkeling van de Skulper is de wijze waarop in de parkeerbehoefte van de toekomstige gebruikers wordt voorzien. Daarom heeft BN Vastgoed Spark gevraagd de parkeerbehoefte te analyseren en een parkeerbalans per deelgebied op te stellen: het aantal benodigde parkeerplaatsen in relatie tot de beschikbare parkeercapaciteit.

Spark heeft een parkeerbalans opgesteld waarbij op basis van de geplande functies en de gemeentelijke parkeernormen wordt voorzien in de parkeerbehoefte van de deelgebieden. Het resultaat is dat per deelgebied inzichtelijk is hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn en dat duidelijk is dat er voldoende parkeercapaciteit wordt gerealiseerd om in de behoefte te voorzien.