Opstellen maatregelenplan fietsparkeren Haarlem

Gemeente Haarlem heeft de ambitie om een aantrekkelijke, gezonde en bereikbare stad te zijn. Zij zet in op het stimuleren en bevorderen van het fietsgebruik door onder meer het fietsparkeren te verbeteren. 

Foto: Spark.

Gemeente Haarlem heeft vanuit de Structuurvisie 2040 haar ambities voor de fiets vertaald in het Deltaplan Fiets. Op basis van fietsparkeeronderzoeken zijn sleutellocaties vastgesteld waar een hoge parkeerdruk is voor fietsen.

De gemeente vraagt Spark om niet alleen te onderzoeken welke oplossingsrichtingen er op de diverse locaties zijn, maar ook om een maatregelenoverzicht op te stellen ter verbetering van het fietsparkeren, zodat prioritering binnen de beschikbare budgetten kan plaats vinden.

Het resultaat levert een maatregelen overzicht voor fietsparkeren op als basis voor het Actieplan Fiets 2020-2023.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE