Oplossingen bij meningsverschillen ontwerpkwaliteit

Spark heeft een aantal opdrachtgevers ondersteund bij meningsverschillen over de kwaliteit van het ontwerp van parkeervoorzieningen door verder te kijken dan alleen het toetsen van het aangeleverde ontwerp.

Afbeelding: Spark

Spark heeft een aantal opdrachtgevers ondersteund bij meningsverschillen over de kwaliteit van het ontwerp van parkeervoorzieningen. Bijvoorbeeld als een gemeente of beoogde afnemer van mening was, dat een ontwerp niet aan de eisen uit NEN 2443 voldeed. De ene keer voldeed het ontwerp inderdaad niet (volledig) aan de eisen uit NEN 2443, de andere keer wel.

Voor deze opdrachten heeft Spark niet alleen een ontwerptoets opgesteld en beschouwd of de ontwerpen voldeden aan de eisen uit NEN 2443, maar óók verder gekeken dan alleen het toetsen van het aangeleverde ontwerp. Daarbij bleek in de meeste gevallen dat binnen de beschikbare ruimte een aangepast ontwerp mogelijk was, dat wél voldeed aan de eisen uit NEN 2443 en/of een betere kwaliteit opleverde voor de parkeerders. Bijvoorbeeld door het ontwerp aan te passen, of door gedeelten van de garage voor specifieke doelgroepen te bestemmen, zoals vaste gebruikers die over een exclusieve parkeerplaats beschikken. Daarvoor zijn de eisen uit NEN 2443 minder streng, waardoor gedeelten die niet geschikt zijn voor openbaar gebruik als stallingsgarage worden gebruikt.

Hiermee kon bij één project alsnog de omgevingsvergunning worden verleend en is bij een ander project een kort geding over de kwaliteit van de garage voorkomen. Ook is het voorgekomen dat een oplossing ertoe leidde dat binnen dezelfde ruimte alsnog aan het vereiste aantal parkeerplaatsen werd voldaan.

Op de hoogte blijven? Volg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update