Opfrisbeurt overeenkomst onderhoudsafspraken parkeergarages Enschede

Het parkeerbedrijf Enschede wil maximaal ontzorgd worden. Vanaf 2015 is deze wens vertaald in een 5-jarige onderhoudsovereenkomst met IP Parking. De gemeente overweegt deze te verlengen. Maar sluit de overeenkomst nog wel aan bij de huidige wensen?

Na deze periode van 5 jaar kan de gemeente ervoor kiezen de overeenkomst met nog 5 jaar te verlengen. Dat moment is nu aangebroken. Maar sluit deze overeenkomst nog wel aan bij de huidige wensen van het parkeerbedrijf, of moet de “geest” ervan opgefrist worden? 

IP Parking heeft in 2015 de opdracht gegund gekregen om de parkeerapparatuur van de parkeergarages van de gemeente Enschede te vervangen en te onderhouden. Dit was het eindpunt van een intensief traject onder begeleiding van Spark (zie project ‘Parkerend Enschede op de rolband”). Van het opstellen van een parkeervisie tot en met de oplevering van de apparatuur.

Onderhoudsovereenkomst
Timo Kemerink op Schiphorst (gemeente Enschede), Wouter van Boggelen (IP Parking) en Mark Riemslag (Spark en Monit) hebben vanaf 2015 gewerkt aan een onderhoudsovereenkomst. Hierin is de wens van het parkeerbedrijf van de gemeente Enschede om tot een maximale ontzorging te komen vertaald.

Gedurende het proces van installatie en implementatie worden onduidelijkheden uit de aanbestedingsdocumenten gladgestreken en worden extra functionaliteiten aan de overeenkomst toegevoegd.

Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en kan de gemeente Enschede er nu voor kiezen de overeenkomst met 5 jaar te verlengen. Maar leeft de “geest” van de overeenkomst nog wel nu de bedenkers ervan niet meer direct betrokken zijn bij de uitvoering?

Opfrissen
Reden genoeg om de bedenkers en de uitvoerders van de overeenkomst bij elkaar te brengen en de gemaakte afspraken op te frissen. Zodat er nog minimaal 5 jaar met goed wederzijds begrip verder gewerkt kan worden. Daarom heeft de gemeente Enschede aan Spark en Monit verzocht om een samenvatting te maken van de totstandkoming van de huidige onderhoudsovereenkomst, een advies uit te brengen over de upgrade aan het netwerk en een analyse te maken van de opvolging van de contractafspraken (denk aan het halen van de responstijden) aan de hand van de storingsopvolging in MeldMan.

Evaluatie
Aan de hand van de samenvatting, het advies en de storingsanalyse heeft er een inhoudelijke evaluatie plaatsgevonden tussen het parkeerbedrijf van de gemeente Enschede, IP Parking en Spark, met als uitkomst dat:

  • de gemaakte afspraken weer helder zijn;
  • er overeenstemming is over de uit te voeren werkzaamheden betreffende de netwerk upgrade;
  • de huidige medewerkers van het parkeerbedrijf en IP Parking voldoende handvatten hebben om de overeenkomst met wederzijds begrip voort te kunnen zetten.

Nu de geest opgefrist is, kijken het parkeerbedrijf Enschede en IP Parking uit naar de voortzetting van hun samenwerking zodat Enschede de parkeerder optimaal blijft verwelkomen.

 Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE