Ontwerptoets stallinggarages Como

Bij een VvE is op basis van ontwerptekeningen de vraag ontstaan in hoeverre de in de gebouwen aanwezige parkeerplaatsen ook daadwerkelijk als zodanig bruikbaar zijn.

Bij het Comomeer in Italië is een park met vakantiehuisjes ontwikkeld. Een groot deel van deze huisjes is in eigendom van Nederlanders, die voor het dagelijks beheer een VvE hebben opgericht. Om in de parkeerbehoefte van de eigenaren te voorzien is een aantal bestaande gebouwen aangepast tot stallinggarage.
Op basis van de ontwerptekeningen was de vraag ontstaan in hoeverre de in de gebouwen aanwezige parkeerplaatsen ook daadwerkelijk als zodanig bruikbaar zijn.

De VvE heeft Spark gevraagd een ontwerptoets op te stellen van de stallinggarages, en daarbij de volgende vragen te beantwoorden:

1. Hoeveel parkeervakken kunnen er worden ingetekend binnen de beschikbare ruimte, rekening houdend met de bestaande en ontworpen constructieve contouren?
2. Verdeel de parkeervakken in drie gradaties:
– Formele vakken die voldoen aan de eisen uit NEN2443 (NEN 2443 heeft in Italië uiteraard geen status, maar is wel prima bruikbaar als minimaal kwaliteitskader);
– Informele vakken die niet volledig voldoen aan de eisen uit NEN 2443, maar die wel bruikbaar zijn;
– Onbruikbare parkeervakken, waarop het niet of nauwelijks mogelijk is te parkeren.

Spark heeft alle parkeervakken in de stallinggarages geanalyseerd en beoordeeld. Ook is met rijcurvesimulaties verkend of de in- en uitritten van de garages en een aantal individuele parkeervakken bruikbaar zijn. Ook is voor een aantal garages een aangepast ontwerp opgesteld met goed bruikbare parkeervakken en een comfortabele routing.

Het resultaat van de werkzaamheden van Spark is een aantal plattegronden met daarop de beoordeling van de parkeervakken en in- en uitritten, aangevuld met plattegronden met ontwerpvoorstellen. Op basis hiervan heeft de VvE inzicht in de bruikbaarheid van de parkeerplaatsen zodat deze onder de eigenaren kunnen worden verdeeld.