Ontwerptoets parkeergarage EYE en A’DAM

Voor de nieuwe parkeergarage in Amsterdam-Noord, die o.a. de A'DAM-toren en filmmuseum EYE voorziet in de parkeerbehoefte, heeft Spark de ontwerptoets opgesteld.

Foto: Spark

Aan de Bercylaan in Amsterdam-Noord is recent een nieuwe parkeergarage gerealiseerd. Deze parkeergarage voorziet onder meer in de parkeerbehoefte van de volledig gerenoveerde A’DAM-toren en filmmuseum EYE. Spark heeft hiervoor de ontwerptoets opgesteld en advies gegeven over de verdere uitwerking van het ontwerp.

Spark heeft in eerste instantie op basis van de ontwerptekeningen het ontwerp van de parkeergarage getoetst aan de eisen uit NEN 2443 – Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages, Nederlands Normalisatie-instituut, maart 2013. Hierbij heeft Spark de garage getoetst op onder meer de maatvoering en het aantal in- en uitritten, de beschikbare bufferruimte, de routing voor voetgangers en automobilisten, de maatvoering van de parkeervakken en -wegen, de maatvoering en het hellingspercentage van de hellingbaan, de loopafstanden naar de vluchtwegen, de constructieve opzet, de interne hoogte en de parkeercapaciteit voor minder validen.

Het resultaat heeft Spark vastgelegd in een rapportage van deze ontwerptoets aangevuld met een aantal aanbevelingen voor de aanpassing van het ontwerp. Op basis hiervan heeft de architect in overleg met Spark een aantal aanpassingen doorgevoerd en is de garage vervolgens verder uitgewerkt en gerealiseerd.