Ontwerp parkeerterrein Rijkswaterstaat

Spark stelt ontwerp op voor herinrichting parkeerterrein Rijkswaterstaat.

Foto: Spark

Aan de Papendorpseweg in Utrecht is een bestaand parkeerterrein aanwezig bij een aantal gebouwen van Rijkswaterstaat. Dit parkeerterrein is toe aan een opknapbeurt. Rijkswaterstaat verzocht Spark een ontwerp op te stellen voor de herinrichting van dit parkeerterrein.

Spark heeft in overleg met de opdrachtgever geïnventariseerd wat de wensen en eisen waren voor de herinrichting van dit parkeerterrein. Op basis van deze eisen en wensen heeft Spark drie varianten uitgewerkt voor de herinrichting en voor iedere variant een kostenraming opgesteld; zodat een goed onderbouwde keuze voor de voorkeursvariant gemaakt kon worden. Hierbij is onder andere aandacht besteed aan bijzondere doelgroepen, zoals de weginspecteurs, die bij calamiteiten snel moeten kunnen wegrijden en die grotere parkeerplaatsen nodig hebben; maar ook aan de brede sneeuwschuivers voor de snelwegen die op deze locatie aanwezig zijn en die probleemloos over het terrein moeten kunnen rijden. Uiteraard is ook rekening gehouden met de veiligheid van fietsers en voetgangers en een logische positionering van de fietsenstallingen.

Het resultaat van de werkzaamheden van Spark is een ontwerptekening met de onderzochte varianten en definitieve variant evenals een rapportage waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden zijn beschreven, aangevuld met de kostenraming.