Ontwerp parkeerterrein Artis

Artis heeft het olifantenverblijf uitgebreid en hiervoor een gedeelte van het parkeerterrein gebruikt. Aan Spark vroeg zij het aangepaste parkeerterrein te ontwerpen.

Spark-parkeren ontwerp parkeerterrein Artis

Foto: Spark

Onder het motto “geef het parkeerterrein aan de olifanten” heeft Artis het olifantenverblijf uitgebreid en daarvoor een gedeelte van het parkeerterrein gebruikt. Omdat Artis niet alleen aan haar olifanten denkt, maar ook aan haar bezoekers, is Spark gevraagd het aangepaste parkeerterrein te ontwerpen.

Spark heeft een aantal ontwerpvarianten opgesteld voor het aangepaste parkeerterrein. Daarbij is onder meer rekening gehouden met de hoek waaronder geparkeerd wordt (haaks of schuin), de verkeersveiligheid voor automobilisten en voetgangers, het parkeercomfort en uiteraard met de parkeercapaciteit.

Gekozen is voor een variant waarbij de parkeerwegen in de lengterichting van het terrein zijn aangebracht in plaats van in de dwarsrichting zoals in de oorspronkelijke situatie het geval was. Daardoor is het aantal kruisende bewegingen van automobilisten fors afgenomen en is tweerichtingsverkeer omgezet in eenrichtingsverkeer waarmee automobilisten op natuurlijke wijze langs alle parkeervakken rijden tot ze een plaats vinden. Voor de voetgangers zijn aan weerszijden van de parkeerwegen voetgangersstroken aangebracht. De voetgangersrouting is logisch doordat de voetgangers in de lengterichting over het terrein naar de entree van Artis kunnen lopen. Bovendien leverde deze variant de grootste parkeercapaciteit op.

Het ontwerp is inmiddels uitgevoerd en in gebruik genomen, waardoor een parkeerterrein is ontstaan dat kwaliteit biedt voor de bezoekers, zowel op het moment dat deze in hun auto zitten als op het moment dat ze over het terrein lopen.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Twitter, Facebook & LinkedIn