Onderzoek tarief Transferium ‘s-Hertogenbosch

Het aanwijzen van Transferia als een activiteit die plaatsvindt in het algemeen economisch belang vergt een gedegen argumentatie. 's-Hertogenbosch vraagt Spark (m.b.v. parkeerdata) de prijsgevoeligheid van het parkeertarief inzichtelijk te maken.

Afbeelding: indebuurt.nl

De gemeente ‘s-Hertogenbosch stimuleert al geruime tijd de economische ontwikkeling van haar binnenstad en voert omwille van de leefbaarheid al geruime tijd een actief verkeers- en mobiliteitsbeleid. Dit (parkeer)beleid is er op gericht om de druk op de openbare ruimte van met name de binnenstad beheersbaar te maken en te verlagen. Tegen deze achtergrond heeft de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch besloten het aanbieden van parkeergelegenheid op haar transferia aan te wijzen als een economische activiteit, die plaatsvindt in het algemeen. Een dergelijk besluit maakt het mogelijk om het gebruik van de transferia tegen een binnen het (parkeer)beleid passend aantrekkelijk tarief aan te bieden.

De rechtbank heeft geoordeeld dat het genomen aanwijzingsbesluit onvoldoende was gemotiveerd. Om te komen tot een betere inhoudelijke argumentatie heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch behoefte aan inzicht in de prijsgevoeligheid van het transferiumtarief. Hiervoor heeft zij Spark gevraagd een onderzoek te verrichten.

Spark heeft een statistische analyse verricht op, over het parkeren beschikbare, transactiedata. Hierbij is onderzocht of er een correlatie bestaat tussen de hoogte van het tarief en het gebruik van de transferia. Omdat oorzakelijk verband vrijwel nooit met alleen statistische analyses bewezen kan worden, is met aanvullende kwantitatieve en kwalitatieve analyses onderzocht of er sprake is van een oorzakelijk verband.

Het resultaat van het onderzoek is dat een concrete en onderbouwde schatting is gemaakt van het effect van een verhoging van het transferiumtarief. Deze onderbouwing zal gebruikt worden bij het opnieuw nemen van het besluit om het aanbieden van parkeergelegenheid op haar transferia aan te wijzen als een economische activiteit, die plaatsvindt in het algemeen belang.

Op de hoogte blijvenVolg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update