Prijselasticiteit parkeertarief Transferia ‘s-Hertogenbosch

Het aanwijzen van Transferia als een activiteit die plaatsvindt in het algemeen economisch belang vergt een gedegen argumentatie. 's-Hertogenbosch vraagt Spark (m.b.v. parkeerdata) de prijsgevoeligheid van het parkeertarief inzichtelijk te maken.

Afbeelding: indebuurt.nl

De gemeente ‘s-Hertogenbosch stimuleert al geruime tijd de economische ontwikkeling van haar binnenstad en voert omwille van de leefbaarheid al geruime tijd een actief verkeers- en mobiliteitsbeleid. Dit (parkeer)beleid is er op gericht om de druk op de openbare ruimte van met name de binnenstad beheersbaar te maken en te verlagen. Tegen deze achtergrond heeft de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch besloten het aanbieden van parkeergelegenheid op haar transferia aan te wijzen als een dienst die plaatsvindt in het algemeen economische belang. Een dergelijk besluit is noodzakelijk om het gebruik van de transferia tegen een binnen het (parkeer)beleid passend aantrekkelijk tarief aan te kunnen bieden.

Op basis van de Wet Markt en Overheid heeft de rechtbank geoordeeld dat het genomen aanwijzingsbesluit onvoldoende was gemotiveerd. Om te komen tot een betere inhoudelijke argumentatie heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch behoefte aan inzicht in de prijsgevoeligheid van het parkeertarief van het transferium. Hiervoor heeft zij Spark gevraagd een onderzoek te verrichten.

Spark heeft, met behulp van over het parkeren beschikbare transactiedata, de prijselasticiteit van het parkeren geanalyseerd. Hierbij is onderzocht of er een correlatie bestaat tussen de hoogte van het tarief en het gebruik van de transferia. Omdat een oorzakelijk verband vrijwel nooit met alleen statistische analyses bewezen kan worden, is aanvullend kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht.

Het resultaat van het onderzoek is dat een concrete en onderbouwde schatting is gemaakt van de effecten van een verhoging van het transferiumtarief. Deze onderbouwing zal gebruikt worden bij het opnieuw nemen van het besluit om het aanbieden van parkeergelegenheid op haar transferia aan te wijzen als een economische activiteit, die plaatsvindt in het algemeen belang.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je (gratis) aan voor Update