Onderzoek optimalisatie parkeerorganisatie Hengelo

Het parkeerareaal van de gemeente Hengelo heeft een beperkte omvang. Zijn de parkeertaken die hierbij horen op dit moment optimaal georganiseerd? De gemeente vraagt Spark dit te onderzoeken en haar te adviseren.

Afbeelding: Hengelo.nu

De gemeente Hengelo ligt in het midden van Twente in de provincie Overijssel en telt ruim 81.463 inwoners. Het Hengelose gereguleerde parkeerareaal omvat ruim 3.500 parkeerplaatsen op straat en in parkeergarages en 500 fietsenstallingsplaatsen. Door verdichting neemt de wens om parkeerregulering in de schil uit te breiden toe. Ook overweegt de gemeente om gebouwde parkeervoorzieningen voor auto en fiets toe te voegen.

Versterking parkeerorganisatie
De gemeente Hengelo wil de positie en het belang van parkeren in de organisatie versterken. Daarnaast streeft de gemeente ernaar de capaciteit van de beleids- en regiefunctie van het parkeren te versterken. Om die reden is Spark benaderd. De gemeente vraagt Spark onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden tot optimalisatie van de huidige parkeerorganisatie. Ook vraagt zij om richtinggevend advies te geven over eventuele verbetermogelijkheden.

Onderzoek
Om te komen tot het gevraagde advies is het onderzoek verricht in 3 stappen:

1.Allereerst is de huidige situatie geïnventariseerd op drie afzonderlijke niveaus: bestuurlijk, regie en operationeel. Het parkeerproduct en de daarbij gewenste dienstverlening is hierin ook meegenomen.

2.Vervolgens is met behulp van een benchmark gekeken naar mogelijke organisatievormen. Deze vergelijking heeft inzicht gegeven in financiële en personele consequenties, inclusief verdergaande digitalisering, met de voor- en nadelen.

3.Na deze stappen is een richtinggevend advies gegeven over de organisatievorm met een plan voor de eventuele implementatie daarvan.

Richtinggevend advies
Het onderzoek van Spark heeft de mogelijkheden tot optimalisatie van de huidige parkeerorganisatie inzichtelijk gemaakt. Met het richtinggevende advies weet gemeente Hengelo nu waar kansen liggen voor verbetering. En kan zij straks met parkeren nog beter bijdragen aan de leefbaarheid van haar stad.

Nooit meer iets missen? Volg ons op LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief