Impuls mobiel parkeren Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen gaat op korte termijn haar parkeerapparatuur op straat ombouwen zodat kan worden betaald middels bankkaart (pinnen).

Vlaardingen streeft naar meer gebruik van mobiel betalen voor parkeren. Daarvoor wordt een communicatietraject ingezet.

Per 1 januari 2015 verdwijnt de Chipknip waardoor, als niets ondernomen wordt, alleen nog met munten kan worden betaald op straat bij de parkeerautomaten. Ook wil de gemeente mobiel parkeren stimuleren.

Spark begeleidt de gemeente bij de ombouw van de parkeerapparatuur en stelt een communicatieplan op voor het stimuleren van mobiel parkeren en implementatie van de om te bouwen parkeerautomaten.

Spark zorgt voor nodige aanpassingen in de vigerende verordening parkeerbelastingen en het aanwijzingsbesluit betaald parkeren; tevens is zij aanspreekpunt vanuit de gemeente voor de leverancier van parkeerapparatuur en voor de aanbieders van mobiel parkeren. Spark begeleidt de ombouw en zal na voltooiing van de werkzaamheden een Site Acceptance Test uitvoeren.

Een aantal elementen is essentieel voor draagvlak en succes van de (nieuwe) betaalfunctionaliteiten: het behalen van de planning, een goede afstemming met diverse stakeholders en zorgen dat de boodschap middels heldere communicatie bij de doelgroep terecht komt en het gewenste resultaat zal laten zien.