Nieuwe parkeervisie geeft lucht aan Zandvoort

Zandvoort wil beter bereikbaar zijn voor haar bezoekers en de leefkwaliteit van haar inwoners verbeteren. Met het ontwikkelen van een nieuwe parkeervisie wil zij haar ambities op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid realiseren. Met deze visie is de koers uitgezet voor een nieuw parkeerbeleid.

Wie op een zomerse dag een bezoek aan de badplaats Zandvoort heeft gebracht, herkent dit beeld wel: lange files op de toegangswegen richting strand, drukte langs de boulevard met ongeduldige automobilisten speurend naar een vrije parkeerplek.

Ambities
Gemeente Zandvoort heeft mooie ambities op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Zij wil graag een aantrekkelijke plek zijn: leefbaar voor haar inwoners en bereikbaar voor haar bezoekers.

Maar Zandvoort kent uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid. Vooral op zomerse dagen en bij evenementen op het circuit. En met de verwachte groei van het toerisme in deze regio zal het aantal verkeersbewegingen en daarmee ook de druk op parkeren toenemen.

Hoe lost Zandvoort bestaande knelpunten op? Hoe kan zij haar ambities waarmaken? En wat kan parkeren voor zowel de auto als de fiets hieraan bijdragen? Om haar ambities te kunnen realiseren heeft Zandvoort aan Spark gevraagd om mee te denken en haar hierbij te ondersteunen.

Parkeervisie
De eerste stap was het ontwikkelen van een parkeervisie samen met gemeente Zandvoort. Vervolgens heeft Spark deze visie vertaald in een kadernota Parkeren waarin de doelen, randvoorwaarden en keuzes voor parkeren zijn neergezet, voor zowel de auto als de fiets.

Binnen deze kaders gaat de gemeente mogelijke parkeeroplossingen uitwerken. Hierbij moet gedacht worden aan oplossingen voor fietsparkeren, parkeervoorzieningen aan de randen van Zandvoort, gereguleerd parkeren in woonwijken en verbeteren van hun parkeerdienstverlening (zoals uitgeven van digitale parkeervergunningen).

Resultaat
Op deze manier ontstaat er meer lucht voor de inwoners van Zandvoort en haar bezoekers, verbetert de leefkwaliteit en wordt de badplaats beter bereikbaar.

De kadernota Parkeren is inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad.

Meer weten over hoe parkeren kan bijdragen aan uw ambities op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid? Neem contact op met stanvandehulsbeek@spark-parkeren.nl

Nooit meer iets missen? Volg ons op  LinkedIn & Twitter
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE