Nieuw parkeerbeleid voor Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard wil investeren in haar centrum. Volgens het Masterplan Centrum hoort daar een nieuw parkeerbeleid bij.

Spark heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van een nieuwe visie op parkeren.

Naast de ontwikkelingen uit het Masterplan Centrum zijn ook signalen van bewoners en ondernemers aanleiding voor de gemeente om met parkeren een nieuwe weg in te slaan.
De gemeente heeft Spark gevraagd een visie op parkeren te ontwikkelen en deze uit te werken in verschillende parkeerscenario’s.

Deze scenario’s liepen uiteen van een volledig gereguleerd centrum tot de invoering van “gratis parkeren”. In samenwerking met een klankbordgroep van bewoners, ondernemers en raadsleden is een voorkeursscenario gekozen. Dit voorkeursscenario laat een compacter en duidelijker parkeerbeleid zien, waarbij toch parkeerregulering wordt ingezet voor het sturen van het gewenste parkeergedrag van de verschillende doelgroepen.

Het nieuwe parkeerbeleid is in juni 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

In 2019 is Spark gevraagd om dit parkeerbeleid te actualiseren. Dit document geeft de aangepaste kaders en richting weer voor het parkeerbeleid dat Valkenswaard de komende jaren wil gaan uitvoeren.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE