Nieuw Delft in voor flexibele, maar robuuste parkeerstrategie

De gebiedsontwikkeling in het voormalige Spoorzonegebied is een majeur binnenstedelijk project.

En biedt grote kansen voor een uitstekende bereikbaarheid in combinatie met een hoogwaardig leefmilieu. Zo ligt het nieuwe station er prachtig bij en is er ruimte gecreëerd voor stadspark en diverse maatschappelijke functies. Een hoogwaardig OV knooppunt en een hoogstedelijk programma leiden echter niet automatisch tot een lagere parkeerbehoefte. De gemeente heeft dan ook aan Spark de vraag gesteld: Wat is nodig om de parkeervraag, resulterend uit initiatieven in Nieuw Delft, adequaat te kunnen faciliteren, daarbij optimaal gebruik makend van de bestaande en geplande parkeervoorzieningen met een beheersbaar en voorspelbaar eindresultaat?

Samen met de gemeente onderzoekt Spark de verhouding tussen de verwachte parkeervraag en de geplande (en reeds gerealiseerde) capaciteit binnen en buiten het projectgebied. Zij spiegelt deze aan ontwikkelingen zoals wij die nu in den lande kennen en beschrijft de ‘knoppen’ waaraan de gemeente kan draaien om tot een gezonde verhouding te komen.

De gemeente beschikt over een groot aantal kaderdocumenten om flexibel op de parkeervraag van ontwikkelaars in te spelen. Spark geeft in haar parkeerstrategie uiteindelijk aan hoe van deze documenten optimaal gebruik worden gemaakt en welke rol flankerend beleid hierin kan spelen.