MEO test parkeergarages Venlo

Voor de verkoop van drie binnenstedelijke openbare parkeergarages moet Venlo kunnen aantonen dat de verkoopprijs marktconform is. Dat kan via een zogenaamde MEO test, Spark verzorgt deze test.

Begin oktober heeft de gemeente Venlo een principe-overeenkomst bereikt met Q-Park voor de verkoop van drie binnenstedelijke openbare parkeergarages. De gemeente heeft gekozen voor verkoop omdat zij niet langer de risico’s die met het eigendom en de exploitatie van deze parkeergarages zijn verbonden wilde hebben.

Een geïnteresseerde marktpartij heeft een eerste recht van koop op een parkeergarage en is daarmee de eerst aangewezen partij om mee in gesprek te gaan om te komen tot een marktconforme vastgoedtransactie.

De gemeente heeft de vrijheid om vastgoed te verkopen aan een partij waaraan ze de voorkeur geeft. Een tender-procedure is niet verplicht. Een verkoop mag echter niet resulteren in staatssteun. De gemeente moet daarom kunnen aantonen dat de verkoopprijs marktconform is. Dat kan via een zogenaamde MEO test (Market Economy Operator test). De gemeente heeft Spark gevraagd deze test te verzorgen.

Spark heeft aan de hand van een algemeen aanvaarde standaardwaarderingsmethode een financiële waardering voor betreffende parkeergarages opgesteld. Deze waardering is gebaseerd op objectieve, verifieerbare en betrouwbare gegevens. Tevens heeft de waardering voldoende detailniveau en de economische situatie zoals die bestond op het tijdstip waarop tot de transactie werd besloten, rekening houdende met de risicograad en toekomstige verwachtingen. De uiteindelijke waardering heeft Spark, hoewel dit niet vanuit de regelgevende instanties is voorgeschreven, laten valideren door CBRE Validation & Advisory Services als beëdigd taxateur.

Op de hoogte blijvenVolg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update