Massastudie P2 Schiphol

Schiphol is op zoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van parkeercapaciteit die (een deel van) P2 kan vervangen.

Schiphol is continu in ontwikkeling en daarmee ook het parkeren op en rond de luchthaven. Om een aantal ontwikkelingen mogelijk te maken wordt overwogen om (een deel van) de parkeercapaciteit van P2 op te heffen en te vervangen.

Schiphol is op zoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van parkeercapaciteit die (een deel van) P2 kan vervangen. Daarom heeft Schiphol aan Spark gevraagd een massastudie te verrichten naar een aantal mogelijkheden voor alternatieve parkeercapaciteit.

Spark heeft een massastudie uitgevoerd en een rapport opgesteld waarin voor de verschillende mogelijkheden is verkend welke footprint en volume nodig zijn, welke parkeercapaciteit gerealiseerd kan worden en hoe de logistiek van de parkeervoorziening in elkaar zit. Daarbij waren met name de (interne) routing en de inpassing van de hellingbanen, de aansluiting op het openbare wegennet, de verwerkingscapaciteit van de in- en uitritten en de mogelijkheden om verschillende parkeerproducten aan te bieden van belang. Ook is rekening gehouden met de karakteristieken van de parkeerders op P2 (parkeerduur, aantal parkeerwisselingen) en natuurlijk met de ruimtelijke randvoorwaarden.

Het resultaat van de massastudie is dat Schiphol nu inzicht heeft in de alternatieven om in de parkeerbehoefte van de reizigers en werknemers te voorzien. De ruimtelijke consequenties daarvan zijn duidelijk en bij de verdere ontwikkeling van de parkeervisie van Schiphol kan op goed onderbouwde wijze uit een aantal alternatieven worden gekozen.