Marktconforme prijs parkeerabonnement Hengelo

Gemeente Hengelo vraagt Spark te onderzoeken wat een marktconforme prijs is voor een parkeerabonnement in parkeergarage De Beurs voor werkers in de binnenstad.

Met de verhuizing van het Stadhuis terug naar de binnenstad, wordt onder meer beoogd de levendigheid van de binnenstad een omvangrijke impuls te geven. Een bijkomend effect van deze verhuizing is een aanzienlijke toename van de behoefte aan parkeerruimte. Gemeente Hengelo wil voorkomen dat hierdoor de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad onder druk komt te staan of dat uitwijkgedrag ontstaat.

De gemeente Hengelo, die eigenaar en exploitant is van parkeergarage De Beurs, ziet de mogelijkheid om de restcapaciteit van deze parkeergarage specifiek door werkers in de binnenstad (gedeeltelijk) te laten benutten. Om hieraan zo goed mogelijk invulling te geven, moet bepaald worden wat het tarief is dat werkers in de binnenstad willen betalen voor een parkeerabonnement in de parkeergarage.

Spark heeft de aanbodzijde van het parkeren in kaart gebracht. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkelingen in het parkeerareaal en het (parkeer)beleid. Is het gebruik van de parkeervoorzieningen gereguleerd? Zo ja, welke verschillende parkeerregimes zijn waar van kracht? Daarbij spelen naast bereikbaarheid, ligging en loopafstand ook de hoogte en structuur van de parkeertarieven een rol.

De vraagzijde is middels (online) enquêtes in beeld gebracht. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen werkers in de binnenstad en medewerkers van de gemeente. Ook is gekeken naar de alternatieven in Hengelo en vergelijkbare markten.

De resultaten van de enquête zijn vertaald in een vraagcurve op basis waarvan een prijsredenatie is opgezet en aanbevelingen zijn gedaan over de hoogte van het abonnementstarief en de introductie daarvan. Afsluitend is een ruwe inschatting gemaakt van de omvang van de behoefte.

De gemeente biedt dit abonnement inmiddels tegen het aanbevolen tarief aan.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE