Marketingplan Rotterdam

Rotterdam beschikt over een omvangrijk aanbod aan parkeerplaatsen in en rond het centrum. Om dit aanbod goed onder de aandacht te brengen is een marketingplan nodig.

Om bezoekers, bewoners en werkenden in de stad die met de auto komen goed te faciliteren heeft de gemeente Rotterdam in de afgelopen jaren een flink aantal parkeergarages en P+R-voorzieningen gebouwd. De bereikbaarheid van de stad is daardoor sterkt verbeterd. Maar lang niet al deze nieuwe parkeerplaatsen worden al goed gebruikt. Daarom had Rotterdam behoefte aan een marketingplan voor haar parkeergarages. Spark kreeg de opdracht om dit marketingplan op te stellen. Op basis van de ervaringen die we eerder opdeden met vergelijkbare opgaven is gestart met een interne en externe analyse van de parkeerlocaties en de potentiële doelgroepen. Per locatie is bepaald welke belangrijke eindbestemmingen relevant zijn en welke doelgroepen primair gebruik maken van de betreffende parkeerlocaties.

Met deze basis is een groslijst van praktisch toepasbare voorstellen opgesteld. Voorstellen waarmee direct aan de slag kan worden gegaan, maar ook voorstellen voor de middellange en langere termijn. Allen toe te delen aan vijf categorieën maatregelen, zoals maatregelen ter verhoging van de bekendheid van de parkeervoorziening of bijvoorbeeld maatregelen die latent aanwezig potentieel ontsluiten. Om duidelijk te maken hoe de marketingcommunicatie vervolgens aangepakt kan worden, is een aansprekend campagnebeeld ontwikkeld en is een eerste opzet van een direct te starten actie gemaakt.

Het marketingplan bevatte verder een doorkijk naar de uitvoeringsfase door aandacht te geven aan de organisatie en de planning. Al voor de definitieve oplevering van het plan, heeft de opdrachtgever veel van de voorstellen overgenomen en is met de uitwerking aan de slag gegaan.

Om tot een volwaardig marketingplan te komen heeft Spark voor deze opdracht nauw samengewerkt met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Het Stormt.