Leiden brengt digitaliserings-kansen in beeld

De gemeente Leiden wil de efficiency van haar parkeerketen structureel verbeteren en de dienstverlening verder optimaliseren.

Foto: Pascal Blanchet

De implementatie van deze digitalisering is een omvangrijke opgave, niet in de laatste plaats vanwege het grote aantal deelprojecten en activiteiten die bij verschillende afdelingen en externe partijen belegd worden.

Spark is gevraagd om in korte tijd de contouren van dit project af te bakenen en de daarbij te ondernemen activiteiten en hun consequenties (inzet, middelen, risico’s) in beeld te brengen in een concreet Plan van Aanpak.