Invoering gereguleerd parkeren Havenkwartier

Het Havenkwartier in Breda is een bedrijventerrein met een beperkte woonfunctie. Als onderdeel van Crossmark Breda staat hier een grootschalige gebiedsontwikkeling op stapel: ook het parkeerareaal gaat op de schop en betaald parkeren wordt ingevoerd. Spark ondersteunt de gemeente Breda hierbij.

Het Havenkwartier ligt ten westen van de wijk Belcrum en op ongeveer 15 minuten lopen van het centraal station. Als gevolg van de ligging van het gebied, in combinatie met het gegeven dat op dit moment ‘gratis’ in het gebied kan worden geparkeerd, wordt het Havenkwartier gekenmerkt door een verhoogde parkeerdruk. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door gebiedsvreemde parkeerders (parkeerders met een bestemming buiten het gebied zelf).

De invoering van betaald parkeren moet ertoe leiden dat de parkeerdruk in het gebied daalt. De eerste bouw- en inrichtingsactiviteiten die in het gebied zullen plaatsvinden, zullen namelijk ten koste gaan van openbare parkeercapaciteit. Met de invoering van betaald parkeren wordt voorkomen dat dit capaciteitsverlies leidt tot parkeeroverlast.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 april 2020 een eerste stap gezet door het Havenkwartier aan te wijzen als reguleringsgebied. Op basis van de ‘Beleidsregels invoering gereguleerd parkeren Breda 2014’, heeft het college deze bevoegdheid. In de beleidsregels is opgenomen dat het college een gebied kan aanwijzen als reguleringsgebied als in het gebied ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Het Havenkwartier voldoet aan dit criterium. Naast deze formele bevoegdheid is in het gebied ook draagvlak en begrip voor de maatregel, zo is naar voren gekomen uit gesprekken met belanghebbenden.

Op korte termijn zal in het Havenkwartier, op het gebied van parkeren, weinig tot niets veranderen. De ingangsdatum van het betaald parkeren is afhankelijk van de termijn waarop in het gebied de eerste bouw- of inrichtingsactiviteiten plaatsvinden, mogelijk in de eerste helft van 2021. Het betaald parkeren zal enkele maanden hiervoor worden ingevoerd, naar verwachting op 1 januari 2021.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE