Introductie parkeerrechten-verdeling campusterrein Windesheim Zwolle

De campus van hogeschool Windesheim in Zwolle wordt op momenten gekenmerkt door een hoge parkeerdruk. Spark onderzocht of het invoeren van een parkeerrechtenverdeling kan helpen in het beter benutten van de parkeercapaciteit op de campus.

Foto: Windesheim Zwolle. Bron: Congresregio Zwolle.

Hogeschool Windesheim heeft in totaal ruim 22.000 studenten en circa 2.000 medewerkers. De campus in Zwolle heeft een bovenregionale aantrekkingskracht. De gemiddelde woon-werkafstand van medewerkers ligt rond de 36 kilometer. Dit is vrij hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 18 kilometer. Ondanks dat de campus op ongeveer 15 minuten loopafstand van station Zwolle ligt, is de ervaring dat veel medewerkers met de auto richting de campus komen.

Parkeerbehoefte
Om in de parkeerbehoefte van medewerkers en studenten te kunnen voorzien, kan er op en rondom de campus op diverse locaties geparkeerd worden. Het campusterrein is regelmatig volledig bezet, op deze momenten staat er een wachtrij voor de slagbomen. Vanuit verschillende perspectieven is dit een ongewenste situatie. Het is niet gastvrij voor bezoekers, leidt tot extra uitstoot van schadelijke stoffen en wekt irritaties op. Windesheim vraagt aan Spark om te onderzoeken hoe de parkeersituatie op het campusterrein kan worden verbeterd. En daarmee de op momenten ervaren parkeerdruk kan worden weggenomen.

Parkeerrechtenverdeling
Spark heeft een aantal scenario’s uitgewerkt waarin beschreven wordt hoe de parkeersituatie op het campusterrein kan worden verbeterd. Een belangrijk onderdeel van ieder scenario is het invoeren van een parkeerrechtenverdeling. Parkeerrechten geven aan doelgroepen de bevoegdheid om op het campusterrein te parkeren. Doelgroepen zonder parkeerrechten, mogen dit dus niet.

Evenwicht
De scenario’s zijn beoordeeld op zes criteria. Belangrijke criteria voor Windesheim zijn flexibiliteit en beheersbaarheid. Tussen deze factoren zit een spanningsveld. Hoe meer flexibel Windesheim wil zijn in het open stellen van haar parkeervoorzieningen, hoe minder goed de situatie beheerst kan worden. De uitgaging is om het juiste evenwicht te vinden. Spark heeft dit evenwicht gezocht door aandacht te hebben voor de verschillende parkeervoorzieningen op het campusterrein en het terrein niet te zien als een en dezelfde voorziening.

Spark heeft Windesheim met het instrument ‘parkeerrechten’ kennis laten maken met een structuur om haar parkeercapaciteit te verdelen onder doelgroepen. De zoektocht voor Windesheim is in welke mate ze flexibel wil zijn in het gebruik van haar parkeervoorzieningen en in hoeverre ze, kort door de bocht gezegd, rijen voor de slagbomen wil voorkomen.

Resultaat
Uit het onderzoek volgt dat het voor Windesheim een interessante optie is om op 1 of 2 voorzieningen te werken met parkeerrechten en op andere voorzieningen meer flexibel te zijn. Op deze manier zijn bepaalde doelgroepen verzekerd van een parkeerplek en zijn overige doelgroepen afhankelijk van de drukte op het campusterrein. Schaarste aan parkeergelegenheid kan in dit geval ook een zeker doel dienen. Dit stimuleert mensen namelijk om hun mobiliteitskeuzes te heroverwegen. Vormt het ov voor mij toch geen alternatief? Kan ik mijn woon-werk verkeer misschien met een e-bike afleggen? Windesheim stimuleert deze duurzame keuzes van harte.

Meer lezen over verdelen van parkeerrechten? Bekijk ook het project Parkeerbeleid DHL Express Schiphol.

Nooit meer iets missen? Volg ons op  LinkedIn & Twitter
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE