Inrichting Parkeermonitor Roermond

Na o.a. het opstellen en implementeren van het parkeerbeleid en begeleiden van de gemeente naar een nieuwe parkeerorganisatie richt Spark zich op verzoek van gemeente Roermond op de inrichting en onderhoud van de Parkeermonitor.

Het wordt voor gemeentelijke parkeerorganisaties steeds eenvoudiger om over verschillende databronnen, welke betrekking hebben op parkeren, te beschikken. Door de toenemende hoeveelheid data wordt het steeds complexer om de juiste gegevens en conclusies uit de beschikbare data te verkrijgen.

De gemeente Roermond heeft aan Spark gevraagd om per kwartaal de Parkeermonitor en per maand de online versie in te richten en vervolgens te onderhouden.

Na het vaststellen van het parkeerareaal en de gewenste output van de Parkeermonitor begint het inrichten van de monitor met een analyse van de beschikbare bronnen. Alle bronnen moeten gekoppeld worden aan het parkeerareaal, denk bijvoorbeeld aan de verschillende automaten, zones, gebieden, terreinen, betaalmogelijkheden. Vervolgens kan Smartpark (de systematiek waarmee gegevens over het parkeren gestructureerd wordt vastlegd in een database) worden ingericht.

Na een juiste koppeling van de verschillende databronnen en bestanden wordt het niet alleen mogelijk om de gevolgen van beleidsveranderingen te monitoren, maar is het tevens mogelijk om kritische proces indicatoren (KPI’s) te monitoren (denk bijvoorbeeld aan het tijdig ledigen van de automaten) en wordt het o.a. mogelijk (een stuk van) de financiële controle te automatiseren. Deze database wordt middels gestandaardiseerde query’s (bepaald aan de hand van de gewenste output) bevraagd waardoor de Parkeermonitor gegenereerd wordt.

Nadat de Parkeermonitor is ingericht beschikt de gemeente Roermond over een volgend middel waarmee ze haar parkeerorganisatie verder professionaliseert.