Inpassing parkeerdek Capelle aan den IJssel

Capelle wil graag het bestaande aanbod aan parkeerplaatsen kwalitatief verbeteren.

Foto: Spark

Zij wil kunnen anticiperen op een eventuele groei van de parkeerbehoefte van onder meer mensen die met de auto naar het winkelcentrum Koperwiek komen. Hiertoe wordt onderzocht of en waar extra parkeerplaatsen in de nabijheid van het winkelcentrum kunnen worden gerealiseerd. Eén van de hiervoor in aanmerking komende locaties is het bestaande parkeerterrein achter het Gemeentehuis aan de Rivierweg.

Spark heeft een inpassingsstudie gedaan voor de inpassing van een parkeerdek. Hierbij is een aantal varianten uitgewerkt, die in verschillende mate rekening hielden met stedenbouwkundige randvoorwaarden, de te benutten ruimte en de mogelijkheid om een plint met andere functies onder een deel van het parkeerdek te realiseren. Hierbij is niet alleen het ontwerp van het parkeerdek op hoofdlijnen uitgewerkt, maar ook van het hierop aan te passen maaiveldterrein.

Om de gemeente in staat te stellen onderbouwde keuzes te maken is naast de ruimtelijke consequenties van de varianten ook per variant inzicht gegeven in de verwachte realisatie- en beheerkosten. Ook is een overzicht opgesteld van de mogelijkheden voor de beeldkwaliteit, die met name tot uiting komt in de gevelbekleding, en zijn kostenramingen opgesteld voor alternatieve verschijningsvormen, zoals bijvoorbeeld ondergrondse parkeergarages en mechanische parkeergarages.