Inkoop toekomstbestendige parkeerapparatuur Hengelo

Het huidige parkeersysteem van parkeergarage De Beurs voldoet niet aan de ambitie van de gemeente Hengelo. Daarom heeft de gemeente Spark gevraagd om een bewezen én toekomstbestendig parkeersysteem voor deze garage in te kopen.

parkeerder rijdt in parkeergarage de beurs in Hengelo

Foto: Parkeergarage De Beurs, Hengelo

De gemeente Hengelo beheert en exploiteert de openbare parkeergarage De Beurs. Deze parkeergarage voorziet met een capaciteit van circa 315 parkeerplaatsen in een groot deel van de parkeerbehoefte van onder meer de Schouwburg Hengelo, het City Hotel Hengelo en in een deel van de algemene parkeerbehoefte van de Hengelose binnenstad.

Welkom in Hengelo
Parkeergarage De Beurs verwelkomt bezoekers op een onderscheidende manier. Met de opvallende buitengevel, de opvallende street art, recent vernieuwde vloercoatings, nieuwe verlichting en mooie interne graffiti is het een bijzondere eerste kennismaking met de binnenstad van Hengelo. Deze ontwikkelingen passen allemaal binnen het “Actieplan binnenstad Hengelo”. Hoe mooi zou het zijn als de rijstroken, toegangsapparatuur en de wijze waarop de garage 24 / 7 beheerd wordt, aansluiten op dit onderscheidende ontvangst. Waardoor de bezoeker ook met een goed gevoel afscheid neemt van de binnenstad van Hengelo én graag weer terugkomt.

Bereikbare binnenstad
Binnen het actieplan binnenstad Hengelo levert parkeergarage De Beurs een belangrijke bijdrage aan een bereikbare binnenstad, maar ook in de aanloopstraten met een onderscheidend karakter. Bij het bevorderen van het ondernemerschap draagt parkeergarage De Beurs ook haar steentje bij.

Breed gedragen visie op een nieuw systeem
Spark heeft op verzoek van de gemeente Hengelo diverse interviews gehouden met gebruikers van de parkeergarage De Beurs om tot een breed gedragen visie op de functionele uitvraag van het parkeersysteem te komen.

Naar aanleiding van de besproken visie is bij de aanschaf van het nieuwe systeem rekening gehouden met:

 1. de modernste in-, uitrij- en betaaltechnieken zoals kenteken herkenning, mobiel betalen, Pin in- en uitrijden;
 2. software waarmee belanghebbende (zoals het hotel) zelf abonnementen en bezoekers kunnen beheren en omboeken, maar ook reserveringen vooraf kunnen maken;
 3. oplossingen voor het theater, zodat geen wachtrijen bij de betaalautomaten ontstaan;
 4. een uitgebreid toezichtplan met camera’s en luidsprekers;
 5. beheer op afstand doordat een centrale meldkamer aangesloten kan worden, die zowel het parkeersysteem kan bedienen als de intercom en de camerabeelden op afstand kan overnemen;
 6. aansturen van de speedgates, zodat deze actief gebruikt kunnen worden in het beheer van de garage, zowel automatisch (met een timer functie door het toegangscontrolesysteem aangestuurd) als door de beheerder in de loge en in de centrale meldkamer;
 7. één van de drie rijstroken wordt een wisselstrook, waardoor het mogelijk is deze op drukke momenten in te zetten als in- of uitrit en als back-up mogelijkheid bij eventuele storingen;
 8. andere toekomstige ontwikkelingen zoals:
  • online parkeerplaats reserveren via een API;
  • kortingsmogelijkheden en/of loyalty programma’s voor de ondernemers in de binnenstad.

Kortom, er is een modern parkeersysteem uitgevraagd met zo veel mogelijk “bewezen technologie”. Het onderscheidt zich in gebruikersvriendelijkheid en heeft zelden storingen.

Aanbesteding
Vervolgens is de visie door Spark verwerkt in de aanbestedingsstrategie, uitnodiging van inschrijving, beoordelingssystematiek, programma van eisen met bijbehorende onderhouds- en leveringsovereenkomst en als Europese aanbesteding gepubliceerd op TenderNed.

De aanbesteding heeft geleid tot vier inschrijvingen. Spark heeft samen met de gemeente Hengelo deze inschrijvingen grondig doorgenomen. Uiteindelijk is IP Parking als Economisch Meest Voordelige Inschrijver (EMVI) beoordeeld. Inmiddels is de stand-still termijn verstreken en de gunning definitief verstrekt aan IP Parking.

De projectoverleggen zijn inmiddels begonnen. Als alles volgens planning verloopt zal Spark half september de uiteindelijke oplevering begeleiden. Alle eisen uit het programma van eisen, de extra aangeboden functionaliteiten en eventuele wijzigingen ontstaan gedurende het project zullen dan stap voor stap doorlopen worden. Daarna zorgt de parkeerapparatuur in parkeergarage De Beurs ook voor het onderscheidende ontvangst van de binnenstad van Hengelo.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE