Implementatie verbetering parkeerorganisatie Schiedam

Na het opstellen van een analyse en verbetervoorstel voor de parkeerorganisatie vraagt het management Spark deze verbetering te implementeren.

Foto: Maelion

Dicht bebouwd en in het drukke Rijnmond gebied kent Schiedam (75.000 inwoners) al jaren betaald parkeren op ruim 6.000 parkeerplaatsen in en rond haar centrum. Schiedam verzorgt de uitvoering van het parkeerbeleid in eigen beheer en ziet dat de uitvoerende taken van het parkeerbeheer veranderen: geautomatiseerd handhaven, het digitaal loket voor parkeervergunningen en steeds strengere eisen aan de financiële verantwoording.

Nadat Spark samen met de betrokken medewerkers een analyse en verbetervoorstel voor de parkeerorganisatie had opgesteld, heeft het management gevraagd deze verbetering ook te implementeren.

Spark is begonnen met een plan van aanpak op te stellen waarmee de directie heeft ingestemd. De eerste stap was de afbakening van de scope van de parkeerorganisatie en de afbakening van de beleidsontwikkeling enerzijds en de uitvoerende taken anderzijds. De stap erna omvatte de vormgeving van de regie op de uitvoerende taken en het opstellen van de interne Dienstverleningsovereenkomsten. Stap drie is het concreet benoemen van verbeteringen in de werkwijze. Sleutelbegrip was samenwerking. In het projectteam zijn alle bij beleid en uitvoering belaste medewerkers betrokken. Bij het tot stand komen van de Dienstverleningsovereenkomsten is veel aandacht besteed aan de inhoud van het werk en de condities die nodig zijn om dat werk uit te voeren.

Het resultaat is een gedragen bedrijfsplan voor de parkeerorganisatie. De nieuwe parkeercoördinator zorgt voor regie op de uitvoering zodat de uitvoerende werkzaamheden op elkaar aansluiten. Er zijn afspraken over prestaties en het meten van prestaties met een parkeermonitor en het financieel inzicht is verbeterd. Schiedam werkt aan de digitalisering van het parkeren en daarop is het bedrijfsplan ingericht. Op de langere termijn denkt Schiedam voor het parkeerbeheer aan samenwerking met andere gemeenten. Het bedrijfsplan biedt een solide basis voor gesprekken daarover als het zover komt.

Op de hoogte blijvenVolg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update