Herziening parkeerbeleid Leidschendam

Spark ondersteunt de gemeente Leidschendam-Voorburg bij het opstellen van nieuw parkeerbeleid.

Foto: Spark

Met daarin onder andere aandacht voor parkeren in het centrum van Leidschendam, Voorburg, rondom de verschillende OV-knooppunten en bij (buurt)winkelcentra.

Op dit moment werkt de gemeente aan de probleemanalyse. Door middel van parkeeronderzoek en interactie met belanghebbenden krijgen we meer inzicht in de huidige parkeersituatie. Met deze informatie gaat Spark aan de slag met het opstellen van een visie op parkeren, het ontwikkelen van parkeerscenario’s en het analyseren van de mogelijkheden voor digitalisering. Natuurlijk in nauwe samenspraak met het parkeerpanel.

Naar verwachting zal eind september 2015 het voorkeursscenario bepaald worden, waarna met de uitwerking en implementatie gestart kan worden. In de tussentijd houdt de gemeente een website bij waar het proces op de voet gevolgd kan worden.