HagaZiekenhuis, financiële waardering parkeergarage

Het HagaZiekenhuis is haar activiteiten aan het concentreren op de locatie Leyweg. Heijmans Vastgoed vraagt Spark de financiële waarde van een nieuw te ontwikkelen deels openbare parkeergarage inzichtelijk te maken.

Foto: Omroep West

De financiële waarde (investeringsruimte) van een parkeergarage wordt grotendeels bepaald door de som van de netto contante waarden van enerzijds de opbrengsten min de exploitatiekosten en anderzijds de restwaarde. Het in het programma van eisen (PvE) beschreven opleveringsniveau, waarin zowel de ontwerpeisen alsmede het kwaliteitsniveau van de parkeergarage staan beschreven, is hierbij betrokken.

Het HagaZiekenhuis is haar activiteiten aan het concentreren op de locatie Leyweg. Mede als gevolg hiervan vindt een omvangrijke gebiedsontwikkeling plaats waarbinnen als gevolg van verdichting het parkeren voortaan in gebouwde vorm zal moeten plaatsvinden.

Heijmans Vastgoed heeft Spark gevraagd de financiële waarde van een nieuw te ontwikkelen deels openbare parkeergarage inzichtelijk te maken. Uitgangspunt is uitbesteding van de parkeerexploitatie en de verkoop van de parkeergarage aan een private partij.

Spark berekent met behulp van ervaringscijfers de parkeerbehoefte van het verzorgingsgebied van de parkeergarage. Voor verschillende exploitatiescenario’s is vervolgens de investeringsruimte bepaald.

De financiële prestatie van de deels openbare parkeergarage is inzichtelijk gemaakt. Dit inzicht is gebruikt tijdens de marktconsultatie en de beoogde verkoop van de parkeergarage.