HagaZiekenhuis, PvE & ontwerptoets parkeergarage

Rond het HagaZiekenhuis wordt een omvangrijk programma met een grote parkeergarage gerealiseerd. Heijmans Vastgoed vraagt Spark het ontwerp op haar efficiency en logistiek te beoordelen en met voorstellen ter verbetering te komen.

In een succesvolle ontwikkeling wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte zonder de kwaliteit van het gebied aan te tasten. Wanneer ook een parkeergarage onderdeel is van een ontwikkelingsopgave vergt dit specialisme. Naast beperking en vorm van de beschikbare ruimte dient rekening gehouden te worden met meerdere variabelen. Zo vergen aansluiting van in- en uitritten op de openbare weg maar ook de positionering van de voetgangersontsluiting op het verzorgingsgebied specifieke aandacht. Vervolgens is het afwerkingsniveau van invloed op de ervaren kwaliteit en daarmee het succes van een parkeergarage. Om de juiste keuzes te kunnen maken dient de behoefte van de uiteindelijke gebruiker centraal te staan. In dit geval zullen dit veelal patiënten en bezoekers van het HagaZiekenhuis zijn.

Rond het HagaZiekenhuis wordt een omvangrijk programma met een grote parkeergarage gerealiseerd. De parkeergarage zal deels niet openbaar zijn en deels bestemd worden voor patiënten en bezoekers van het HagaZiekenhuis. De omvang van de verwachte gebruiksintensiteit vergt extra aandacht voor de ontsluiting en logistiek.

Heijmans Vastgoed heeft Spark gevraagd het ontwerp van de parkeergarage op haar efficiency en logistiek te beoordelen en daar waar mogelijk met voorstellen ter verbetering te komen.

Spark heeft het ontwerp van de parkeergarage getoetst en daar waar nodig verbeteringen aangebracht.

Het programma van eisen (PvE) van de parkeergarage en het ontwerp van de parkeergarage zijn getoetst aan de NEN 2443 en op basis van ervaring en eigen inzichten van Spark geoptimaliseerd voor het beoogde gebruik.