IJsselstein, uitwerken van het gereguleerd parkeren

De gemeente IJsselstein werkt aan de ontwikkeling van haar centrumgebied met een aantrekkelijke openbare ruimte en een kwalitatief goed aanbod van winkels en woningen.

Foto: Pascal Blanchet

De afgelopen jaren hebben er diverse ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad plaatsgevonden. Ook voor de komende jaren staan er enkele ruimtelijke ontwikkelingen in de binnenstad op stapel. Als gevolg hiervan zal de samenstelling van het parkeerareaal veranderen en de parkeerdruk verder toenemen.

In dit kader wenst de gemeente IJsselstein te komen tot een vorm van parkeerregulering die de leefbaarheid als bereikbaarheid van de binnenstad garandeert. De regulering moet zorgen dat elke parkeerder op de juiste plaats parkeert en er geen afwenteling plaats vindt op de schil. De ontwikkeling van het areaal en de uitwerking van de regulering diende binnen de kaders van het profijtbeginsel plaats te vinden.

Bij de uitwerking van het parkeerbeleid en het formuleren van een voorkeursvariant in de regulering is voor de belanghebbenden een klankbordgroep ingesteld. Het resultaat van drie bijeenkomsten is een voorkeursscenario waarin de klankbordgroep zich op hoofdlijnen kan vinden. Het college van burgemeester en wethouders heeft het opgestelde voorkeursscenario voor inspraak en verdere besluitvorming vrijgegeven.