IJsselstein: groen licht parkeerbeleid

Om de kwaliteit van de historische binnenstad van IJsselstein te borgen zijn de afgelopen jaren verschillende parkeergarages ontwikkeld.

De realisatie en exploitatie van deze gebouwde parkeervoorzieningen is een kostbare aangelegenheid. De gemeente IJsselstein heeft het profijtbeginsel van toepassing verklaard en wenst de kosten toe te rekenen aan de gebruikers. Hiervoor is het gewenst een nieuw parkeerbeleid te ontwikkelen.

De gemeente IJsselstein heeft Spark gevraagd in samenspraak met belanghebbenden binnen de kaders van het profijtbeginsel het parkeerbeleid vorm te geven. Spark heeft verschillende scenario’s een dynamische parkeerbalans gemaakt en daarmee belanghebbenden inzicht gegeven in de ontwikkeling van de parkeerbehoefte. Daarnaast heeft Spark van deze scenario’s met behulp van benchmark gegevens van de parkeerorganisatie de financiële haalbaarheid beoordeeld.
Het parkeerbeleid is zo vorm gegeven dat de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte wordt geborgd en de binnenstad kan floreren. De bereikbaarheid van de binnenstad blijft gegarandeerd voor auto en fiets door specifiek enkele bronpunten voor parkeren te bestemmen.

Spark was verantwoordelijk voor de integrale procesbegeleiding. Het resultaat is een organisatorisch en technisch uitvoerbaar parkeerbeleid wat voldoet aan het profijtbeginsel. De gemeenteraad van IJsselstein heeft het inmiddels aangenomen.