Food Center Amsterdam, financiële waardering parkeergarage

Het huidige Food Center Amsterdam wordt herontwikkeld. Het nieuwe programma vergt de realisatie van een openbare parkeergarage. De fysieke verschijningsvorm van deze parkeergarage hangt af van de ruimtelijke mogelijkheden en de financiële middelen.

Afbeelding: architectenweb.nl

In het Amsterdamse Stadsdeel West ligt het Food Center Amsterdam (FCA). Sinds decennia een groothandelsmarkt voor verschillende verse levensmiddelen. Om het FCA op deze locatie te behouden zal het gebied gesplitst en herontwikkeld worden. Het FCA komt in een compacter gebied terug en in het vrijkomende deel verrijst een woonwijk genaamd Marktkwartier. Om hier een hoge kwaliteit van de openbare ruimte te realiseren wordt parkeren mogelijk in gebouwde voorzieningen. Bewoners parkeren in een eigen parkeervoorziening, bezoekers van onder meer de Centrale Markthal en verschillende nieuwe functies parkeren in de te realiseren openbare parkeergarage.

De ontwikkelcombinatie Marktkwartier heeft Spark gevraagd de financiële ruimte van deze nieuw te ontwikkelen openbare parkeergarage inzichtelijk te maken. Uitgangspunt is de verkoop van de parkeergarage aan een private partij.

Spark berekent met behulp van ervaringscijfers de parkeerbehoefte van het verzorgingsgebied van de parkeergarage. De financiële waarde (investeringsruimte) van de parkeergarage wordt grotendeels bepaald door de bezoekers van de Centrale Markthal, van de nieuw toe te voegen functies alsmede van de bewoners. De waarde van de parkeergarage wordt bepaald op basis van de som van de netto contante waarden van enerzijds de opbrengsten min de exploitatiekosten en anderzijds de restwaarde. Voor verschillende exploitatiescenario’s is vervolgens de investeringsruimte bepaald.

De financiële waarde van de openbare parkeergarage is inzichtelijk gemaakt en heeft geholpen bij keuzes rond de realisatie van de parkeergarage.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je (gratis) aan voor Update