Fietsparkeren in de Houthavens

In de voor auto’s bestemde garage op de kop van de Danzigerkade, onderdeel van transformatie locatie de Houthavens, is weinig ruimte beschikbaar voor de fiets. Heren2 vraagt Spark om binnen de bestaande ondergrondse garage een geschikte oplossing te vinden voor 450 fietsparkeerplaatsen.

Foto: PVH campus danzigerkade -Homines Bouw Amsterdam; Ontwikkelingen op de Danzigerkade

De Houthavens is een grote transformatie locatie binnen de ring van Amsterdam. De functie van haven en industrie past niet langer bij het gebied. Als gevolg hiervan vinden er allerlei verschillende nieuwe ontwikkelingen plaats in dit gebied. Een deel van deze transformatie vindt plaats op de kop van de Danzigerkade, waar door ontwikkelaar Heren2 acht architectonische kantoorpanden zijn gerealiseerd. Deze bijzondere gebouwen maken gezamenlijk gebruik van één grote ondergrondse parkeergarage. Deze garage heeft het mogelijk gemaakt de auto zoveel mogelijk uit het straatbeeld te halen, waardoor er meer ruimte is voor de mens.

Aangezien de locatie zich dichtbij het centrum van de hoofdstad bevindt, wordt er veel gebruik gemaakt van de fiets. Voor deze fietsers is er maar beperkte ruimte beschikbaar op maaiveld om de fietsen te stallen. Ook in de voor auto’s bestemde garage is weinig ruimte beschikbaar voor de fiets. De voor auto’s ontworpen parkeerindeling kan soms tot gevaarlijke situaties leiden, aangezien de parkeerders geen fietsers verwachten. Eén van de hoofdhuurders wil zijn werknemers graag stimuleren om gezond te leven en dus ook gebruik te maken van de fiets voor het dagelijkse woon-werkverkeer. Dit heeft ertoe geleid dat Heren2 aan Spark heeft gevraagd om binnen de bestaande garage een geschikte oplossing te vinden voor 450 fietsparkeerplaatsen.

Om tot een passende oplossing te komen heeft Spark een varianten studie toegepast. In deze studie zijn verschillende aspecten van het probleem bestudeerd. Er is onder andere gezocht naar de optimale routing voor de fiets, auto en voetganger waarbij deze zoveel mogelijk van elkaar gescheiden worden. Hiermee samenhangend is de manier waarop de fietser van straatniveau naar het niveau van de garage afdaalt belangrijk. Deze afwegingen hebben uiteindelijk geleid tot een voorstel en en schetsontwerp voor stalling van 456 fietsparkeerplaatsen en een afzonderlijk stijgpunt voor de fietser, waarmee deze compleet gescheiden wordt van het autoverkeer in de garage. Dit heeft de opdrachtgever in staat gesteld zijn huurder een passende oplossing te bieden.

Op de hoogte blijven? Volg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update