Evaluatie parkeerbeleid Katwijk aan Zee

De gemeente Katwijk heeft Spark gevraagd haar parkeerbeleid te evalueren. Niet alleen de beleidsdoelen van het parkeerbeleidsplan, maar ook de financiële kant van parkeren.

Foto: Spark

In 2010 heeft de gemeente haar parkeerbeleidsplan vastgesteld. In de voorbije jaren is dit beleid een aantal keer bijgestuurd en zijn beleidsmaatregelen aangepast. Daarnaast is in 2015 de inmiddels bekroonde parkeergarage aan de boulevard geopend. Dit heeft voor een grote verandering in het parkeeraanbod gezorgd. Vanuit het college van B&W al met al voldoende aanleiding om het parkeerbeleid grondig te laten evalueren.

Voor deze evaluatie heeft het college een aantal vragen opgesteld met als hoofdthema’s de effectiviteit van het parkeerbeleid, de kostendekkendheid van de parkeerorganisatie en de verdeling van de parkeerlasten. Door middel van een werksessie met ambtenaren en college, aanvullend parkeeronderzoek en een gedegen analyse van de parkeerexploitatie zijn de onderzoeksvragen voor de gemeente beantwoord. Dat Katwijk gebruik maakt van onze Parkeermonitor heeft geholpen bij het kwantificeren van de (financiële) parkeersituatie.

Op basis van de uitkomsten van de evaluatie heeft Spark een aantal adviezen en oplossingsrichtingen voor het verbeteren van het Katwijkse parkeerbeleid opgesteld. Deze worden in oktober 2016 besproken in de gemeenteraad.

Op de hoogte blijvenVolg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update