Dynamische parkeerbalans centrum Son en Breugel

Om de effecten van nieuwe ontwikkelingen in het centrum van Son op de parkeerbalans door te rekenen, heeft Spark haar dynamische parkeerbalans ingezet.

Foto: Spark

Gemeente Son en Breugel heeft flinke ambities als het gaat om het realiseren van nieuwe functies in het centrum, waaronder een nieuw gemeentehuis, een multifunctionele accommodatie en woningbouw. Met de toevoeging van het aantal vierkante meters aan functies, verdwijnen ook openbare parkeerplaatsen.

Spark is gevraagd om de huidige parkeersituatie te onderzoeken: om in kaart te brengen wat de effecten zijn van de nieuwe ontwikkelingen en wat de mogelijke oplossingsrichtingen zijn om de parkeerbalans in het centrum positief te krijgen.

De nulsituatie is in beeld gebracht door middel van twee parkeeronderzoeken en een parkeermotiefmeting. Vervolgens is hierop de veranderende parkeervraag en het gewijzigde parkeerareaal geprojecteerd. Hiervoor heeft Spark haar dynamische parkeerbalans ingezet. Een tool waarmee Spark, in nauwe samenspraak met de gemeentelijke projectgroep, diverse scenario’s heeft doorgerekend. Het voorkeursscenario is, samen met concrete oplossingsrichtingen, voorgelegd aan college en gemeenteraad. Hiermee is een voor parkeren goed gefundeerde basis geschapen voor de verdere planvorming.

Op de hoogte blijvenVolg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update