Digitalisering parkeerhandhaving Kopenhagen

Geïnspireerd door het Nederlandse systeem, start Kopenhagen met de voorbereiding van de digitalisering van haar parkeerhandhaving.

Foto: Spark

Samen met haar Deense partner heeft Spark de gemeente Kopenhagen intensief begeleid in de Europese openbare aanbesteding voor een compleet nieuw handhavingssysteem. Met deze nieuwe handhavingsoplossing worden scanvoertuigen ingezet in combinatie met handterminals die gebruikt worden door de parkeercontroleurs. Kopenhagen gaat gebruik maken van een parkeerrechten database en krijgt ook de beschikking over een invoermogelijkheid van het kenteken op haar parkeerautomaten. Hiermee wordt het mogelijk de parkeerhandhaving digitaal uit te voeren.

Kopenhagen heeft in het voortraject nadrukkelijk gekeken naar de ontwikkelingen in Nederland. Zij heeft ervoor gekozen om een soortgelijk systeem op te zetten, met als belangrijk verschilpunt dat de efficiencyslag niet gemaakt moet worden door minder handhavingsuren in te zetten, maar door deze handhavingsuren veel gerichter in te zetten. Ook speelt mee dat door deze digitalisering er meer data beschikbaar komen die als open data aan de markt beschikbaar zullen worden gesteld.

De gemeente Kopenhagen heeft Spark gevraagd de Europese openbare aanbesteding inhoudelijk te begeleiden en haar te ondersteunen in de implementatiefase. Dit laatste onderdeel zal mogelijk op korte termijn in opdracht worden gegeven.

Spark heeft een Programma van Eisen opgesteld en in het Engels uitgewerkt; samen met haar Deense partner heeft zij het bestek opgesteld en gepubliceerd. De ontvangen offertes zijn gezamenlijk met de gemeente beoordeeld. Op zeer korte termijn zal de formele gunning openbaar worden gemaakt en start de implementatiefase.