Diemen zet scanauto in bij parkeerschijfzones

Gemeente Diemen besteedt het parkeerbeheer en de handhaving uit aan de markt en wil dat continueren. In 2020 is het contract aan vernieuwing toe en vraagt zij Spark te ondersteunen bij het vormgeven van een aanbesteding van een nieuwe overeenkomst, waarbij effectiviteit en kostenbeheersing voorop staan.

De gemeente Diemen, met ruim 30.000 inwoners, ligt tegen Amsterdam. Ondanks deze ligging heeft Diemen een eigen karakter. Wonen in Diemen is anders dan wonen in Amsterdam. Maar dat de parkeerproblematiek van Amsterdam haar invloed heeft op Diemen, is niet tegen te houden. Onder andere door goede openbaar vervoerverbindingen is het voor forenzen aantrekkelijk om in Diemen te parkeren en door te reizen naar Amsterdam. Om te zorgen voor voldoende vrije parkeerplaatsen voor inwoners en anderen die in Diemen hun bestemming hebben, is in een groot deel van de bebouwde kom het parkeren gereguleerd.

Diemen heeft bijna 10.000 gereguleerde parkeerplaatsen. Dat is een omvangrijk aantal, dat je eerder in een gemeente van 100.000 inwoners tegenkomt, dan in een van 30.000. De meeste van de plaatsen zijn gereguleerd via een parkeerschijfzone. Dat is een bewuste keuze met draagvlak onder inwoners. Deze regulering heeft echter het nadeel dat de opbrengsten van handhaving naar het Rijk vloeien, waardoor de handhaving voor de gemeente een aanzienlijke kostenpost is. Reden voor Diemen om krachtig in te zetten op een kosteneffectieve aanpak van de handhaving.

Diemen besteedt het parkeerbeheer en de handhaving uit aan de markt en wil dat continueren. In 2020 is het contract aan vernieuwing toe. Reden voor beleidsmedewerker Eveline van Emden om eind 2019 Spark te vragen te ondersteunen bij het vormgeven van een aanbesteding van een nieuwe overeenkomst, waarbij effectiviteit en kostenbeheersing voorop staan. Na een marktconsultatie koos de gemeente voor prestatie-inkoop als aanbestedingsvorm. Samen met Stichting Rijk, de vaste partner van Diemen voor inkoop, werd de uitvraag vormgegeven. Het vroeg enig denkwerk, maar uiteindelijk lukte het om de vraagstelling aan de markt te vatten in een beschrijvend document waarin de belangrijkste prestatie, de handhaving in de parkeerschijfzone, zo werd omschreven dat het doel duidelijk en meetbaar is. De aanbieders kregen de ruimte om het doel te bereiken met de optimale inzet van hun kennis en kunde en zich daarmee te onderscheiden. Daarbij was nadrukkelijk aandacht voor de juridische randvoorwaarden, die bij de handhaving op basis van de wegenverkeerswet nu eenmaal anders zijn dan bij fiscaal parkeren.

EPS, bekend van het parkeerbeheer in Amsterdam, bood de beste aanpak. Bijzonder daarbij was de inzet van de scanauto in de parkeerschijfzone. Na de eerste selectie werd de aanbieding EPS geconcretiseerd. Deze fase is onlangs succesvol afgesloten. Op 17 juni hebben de gemeente en EPS de overeenkomst getekend en de handhaving start op 1 augustus. De inzet van de scanauto bij de handhaving van de parkeerschijfzone is vernieuwend. De aanpak is anders dan bij fiscale handhaving. Maar het efficiëntievoordeel komt ook in de parkeerschijfzone tot uiting. Eveline van Emden is tevreden met het resultaat van de aanbesteding en het voordeel van een kosteneffectieve handhaving voor Diemen.  

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE