Contractmonitoring parkeerbeheer Oisterwijk, Goirle & Hilvarenbeek

Oisterwijk sluit een nieuwe overeenkomst voor integraal parkeerbeheer én brede handhaving. Zij voert regie namens alle drie gemeenten; Spark verzorgt de contractmonitoring.

Foto: Spark

Oisterwijk heeft al jaren betaald parkeren in haar centrum. Parkeercontroleurs zorgen voor de naleving van het betalen op straat en zorgen voor het minimaliseren van foutparkeerders. Handhavers houden toezicht in heel Oisterwijk, in Goirle en in Hilvarenbeek. Zij handhaven de openbare orde op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Onlangs heeft gemeente Oisterwijk een nieuwe overeenkomst gesloten voor integraal parkeerbeheer én brede handhaving. De uitvoering daarvan is nu uitbesteed aan één marktpartij. Oisterwijk treedt op als opdrachtgever namens alle drie de gemeenten.

Gemeente Oisterwijk voert regie en heeft aan Spark gevraagd contractmonitoring te verzorgen.

Spark managet het contract en treedt op als aanspreekpunt. Zowel ten aanzien van integraal parkeerbeheer als brede handhaving is een Service Level Agreement afgesproken. Spark monitort de SLA’s, maar kijkt ook breder naar continue verbeterslagen in de uitvoering van alle aspecten van de dienstverlening: hierbij staan de parkeerder en burger steeds centraal.