BVP-aanbesteding integraal parkeerbeheer Tilburg afgerond

Spark heeft Tilburg ondersteund bij het aanbesteden van haar beheertaken volgens de BVP-methode. Onlangs is de concretiseringsfase afgerond; Spark verzorgde tijdens dit proces de interne projectleiding en gaf inhoudelijke ondersteuning.

Eerder las u op onze website, dat Spark de gemeente Tilburg heeft ondersteund bij het aanbesteden van haar beheertaken voor zowel straat- als garageparkeren. De gemeente heeft ervoor gekozen om dit te doen volgens de methode “best value procurement”.

De afgelopen maanden is de concretiseringsfase doorlopen. Een fase waar de beoogde contractpartij een plan van aanpak opstelt met daarin beschreven op welke manier er invulling gegeven gaat worden aan dat wat er aangeboden is. Tijdens dit traject was Spark verantwoordelijk voor de interne projectleiding en inhoudelijke ondersteuning gedurende het proces.

Tijdens de concretiseringsfase is intensief samengewerkt in verschillende werkgroepen:

  • Werkgroep Parkeren on street, waar met name geautomatiseerde handhaving (inzet scanvoertuig), dienstverlening op straat, invordering en bezwaren zijn uitgewerkt;
  • Werkgroep Parkeren off street met als hoofdmoot de dienstverlening en schoonmaak van de zeven parkeergarages die bij de gemeente Tilburg in exploitatie zijn;
  • Werkgroep Parkeerrechten voor het uitwerken van het digitaal aanvragen en verstrekken van de parkeervergunningen en visiteregeling;
  • Werkgroep ICT voor het afstemmen van de functionele eisen van de in te zetten applicaties, architectuur, koppelingen en GEO-data;
  • Werkgroep Communicatie voor het afstemmen van de communicatiekanalen richting parkeerders en de rol- en taakverdeling tussen gemeenten en uitvoerende organisatie.

Dit alles heeft geresulteerd in een plan van aanpak “Parkeerdienstverlening gemeente Tilburg”, waarin de opdrachtnemer de doelstellingen, scope en wijze van uitvoering heeft beschreven en heeft voorzien van een set van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Inmiddels zijn de contracten getekend en kan gestart worden met de daadwerkelijke implementatie met als overgangsdatum 1 oktober aanstaande.

Op de hoogte blijvenVolg ons op TwitterFacebook & LinkedIn
Of meld je (gratis) aan voor Update