Business case tijdelijke parkeergarage Purmerend

Voor het opvangen van een tijdelijk verhoogde parkeerdruk vanwege een herontwikkeling, zoekt Purmerend naar een geschikte locatie. De gemeente heeft behoefte aan inzicht in de financiële gevolgen van de realisatie van deze tijdelijke parkeeroplossing en vraagt Spark hierin te adviseren.

Foto: Purmerend, impressie winnende ontwerp. Bron: DOK Architecten

Aan de Noordzijde van de binnenstad van Purmerend is een herontwikkelingsplan gemaakt voor het gebied waar een voormalige TNT vestiging staat. Zodra de herontwikkeling start komt parkeercapaciteit te vervallen en neemt de parkeerdruk op de oude binnenstad tijdelijk toe. Omdat op enkele andere locaties de parkeercapaciteit ook beperkt wordt, is het gewenst elders in de nabijheid van de binnenstad (tijdelijk) extra parkeerruimte te realiseren.

Voor het opvangen van een tijdelijk verhoogde parkeerdruk is gezocht naar een geschikte locatie om de parkeercapaciteit te vergroten. Het parkeerterrein op loopafstand tot de binnenstad waar twee supermarkten gevestigd zijn, is als geschikte locatie naar voren gekomen. Het terrein is goed bereikbaar voor autoverkeer en heeft een oppervlakte waarop relatief eenvoudig een parkeerdek toegevoegd kan worden.

De gemeente heeft behoefte aan inzicht in de financiële gevolgen van de realisatie van een tijdelijke parkeeroplossing. De tijdelijke parkeervoorziening zal bestemd blijven voor supermarktbezoekers, maar ook voor bezoekers van de binnenstad. De gemeente Purmerend wenst een adequate afweging te maken van de kosten en de risico’s die met de ontwikkeling van een parkeergarage gemoeid zijn en heeft Spark gevraagd hiervoor een business case op te stellen.

Spark heeft voor enkele varianten een financiële waardering van de realisatie en exploitatie van een (tijdelijke) parkeergarage opgesteld. Op basis van binnen Spark aanwezige kencijfers en een standaard waarderingsmethode, is een financiële waardering voor de betreffende parkeervoorziening Wagenweg opgesteld.

Nooit meer iets missen? Volg ons op Twitter LinkedIn
En meld je aan voor onze nieuwsbrief UPDATE